MHG 283 Ex

Hlásič kouře optický interaktivní, IP 65, EXE

Hlásič kouře optický MHG 283 je samočinný hlásič určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v analogovém a adresovatelném systému

Hlásič kouře optický MHG 283 je samočinný hlásič určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v analogovém a adresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES, a to především v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Reaguje na zplodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu detekce rozptýleného infračerveného záření.

Hlásič smí pracovat:

  • v zóně 1 a 2 prostoru s nebezpečím výbuchu plynů podle ČSN EN 60079-14
  • v zóně 22 prostoru hořlavých prachů podle ČSN EN 50281-1-2
  • v prostoru V1, V2, V3 s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušin podle ČSN 33 2340

Hlásič MHG 283 je určen pro spolupráci s analogovými ústřednami MHU 110, MHU 111, případně s adresovatelnou ústřednou MHU 109. Hlásič obsahuje program, který na základě měření okolní koncentrace kouře vyhodnocuje požárovou situaci, a to podle následujících nastavitelných parametrů:

  • citlivost hlásiče; monitoruje zvýšení koncentrace okolního kouře oproti klidovému stavu, který průběžně kompenzuje klimatické a další vlivy (teplota okolí, tlak apod.); citlivost lze nastavit v osmi stupních, které je nutné volit s ohledem na zatížení okolí hlásiče zplodinami, na které hlásič reaguje.
  • doba reakce; jde o úroveň verifikace požárové situace; lze nastavit ve čtyřech stupních, které ale nejde vyjádřit jednoduchým časovým údajem, neboť doba reakce závisí na časovém vývoji požárové situace.
  • hlídání zaprášení; monitoruje klidovou úroveň hlásiče a na jejím základě vyhodnocuje míru zaprášení optické komory a tedy i spolehlivost hlásiče; lze nastavit ve třech stupních nebo vyřadit; nastavuje se s ohledem na míru prašnosti v okolí hlásiče a na nastavení ostatních parametrů.

Dále lze nastavit v osmi stupních citlivost pro vyhlašování předpoplachu, která je vždy vyšší než citlivost nastavená pro vyhlášení požáru (předpoplach lze nastavit pouze pro ústředny MHU 110 a MHU 111). Hlásič si sám reguluje interní pracovní charakteristiky a pokud neodpovídají přípustné toleranci, vyhlásí poruchu.

Nastavitelné parametry se zadávají buď do konfiguračního programu a nahrávají do hlásiče prostřednictvím ústředny (MHU 110 a MHU 111), nebo se programují přímo pomocí přípravku MHY 535 (MHU 109).

K vedení požární linky se hlásič připojuje pomocí svorkovnice MHY 703, případně mimo prostředí s nebezpečím výbuchu pomocí MHY 713.

Hlásiče vyhovují normě ČSN EN 54-7. Pro použití v EPS podléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hlásič podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích A0 210.

Scroll to top