MHG 283.100

MHG 283.100 – hlásič kouře optický interaktivní, IP65

Hlásič kouře optický MHG 283.100 je samočinný hlásič s vyšším krytím a mechanickou odolností určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře

Reaguje na zplodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu detekcerozptýleného infračerveného záření. Je určen do prostředí, které vyžaduje vyšší mechanickouodolnost hlásiče.

Hlásič MHG 283.100 je určen pro spolupráci s analogovými ústřednami MHU 110, MHU 111,případně s adresovatelnou ústřednou MHU 109. Hlásič obsahuje program, který na základěměření okolní koncentrace kouře vyhodnocuje požárovou situaci, a to podle následujícíchnastavitelných parametrů:

  • citlivost hlásiče; monitoruje zvýšení koncentrace okolního kouře oproti klidovému stavu,který průběžně kompenzuje klimatické a další vlivy (teplota okolí, tlak apod.); citlivost lzenastavit v osmi stupních, které je nutné volit s ohledem na zatížení okolí hlásičezplodinami, na které hlásič reaguje
  • doba reakce; jde o úroveň verifikace požárové situace; lze nastavit ve čtyřech stupních,které ale nejde vyjádřit jednoduchým časovým údajem, neboť doba reakce závisí načasovém vývoji požárové situace
  • hlídání zaprášení; monitoruje klidovou úroveň hlásiče a na jejím základě vyhodnocujemíru zaprášení optické komory a tedy i spolehlivost hlásiče; lze nastavit ve třechstupních nebo vyřadit; nastavuje se s ohledem na míru prašnosti v okolí hlásiče a nanastavení ostatních parametrů

Dále lze nastavit v osmi stupních citlivost pro vyhlašování předpoplachu, která je vždy vyšší nežcitlivost nastavená pro vyhlášení požáru (předpoplach lze nastavit pouze pro ústředny MHU 110a MHU 111). Hlásič si sám reguluje interní pracovní charakteristiky a pokud neodpovídají přípustnétoleranci, vyhlásí poruchu.

Nastavitelné parametry se zadávají buď do konfiguračního programu a nahrávají do hlásičeprostřednictvím ústředny (MHU 110 a MHU 111), nebo se programují přímo pomocí přípravkuMHY 535 (MHU 109).

K vedení požární linky se hlásič připojuje pomocí svorkovnice MHY 703 nebo MHY 713.Hlásiče vyhovují normě ČSN EN 54-7. Pro použití v EPS podléhají posuzování shody podlezákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Scroll to top