MHG 262i

Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem

Hlásič kouře optický interaktivní s rozšířeným spektrem detekovaných kouřů je určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v analogovém adresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES.

Reaguje na zplodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu detekce rozptýleného modrého záření.

Typ MHG 262i obsahuje izolátor.

Hlásič MHG 262 (MHG 262i) je určen pro spolupráci s analogovými adresovatelnými ústřednami MHU 110, MHU 111 a MHU 115 a s adresovatelnou ústřednou MHU 109. Hlásič obsahuje program, který na základě měření okolní koncentrace kouře vyhodnocuje požárovou situaci, a to podle následujících nastavitelných parametrů:

  • citlivost hlásiče; monitoruje zvýšení koncentrace okolního kouře oproti klidovému stavu, který průběžně kompenzuje klimatické a další vlivy (teplota okolí, tlak apod.); citlivost hlásiče lze nastavit ve třech stupních, které je nutné volit s ohledem na zatížení okolí hlásiče zplodinami, na které hlásič reaguje
  • rychlost reakce; jde o úroveň verifikace požárové situace; lze nastavit ve dvou stupních, které ale nejde vyjádřit jednoduchým časovým údajem, neboť rychlost reakce závisí na časovém vývoji požárové situace
  • hlídání zaprášení; monitoruje klidovou úroveň hlásiče a na jejím základě vyhodnocuje míru zaprášení optické komory a tedy i spolehlivost hlásiče; hlídání zaprášení lze nastavit nebo vyřadit; nastavuje se s ohledem na míru prašnosti v okolí hlásiče

Dále lze nastavit vyhlašování předpoplachu, který má zhruba o stupeň vyšší citlivost než je citlivost nastavená pro vyhlášení požáru. Hlásič si sám reguluje interní pracovní charakteristiky, a pokud neodpovídají přípustné toleranci, vyhlásí poruchu.

Nastavitelné parametry se zadávají buď do konfiguračního programu a nahrávají do hlásiče prostřednictvím ústředen nebo se programují přímo pomocí přípravku MHY 535.

Hlásič MHG 262i má vestavěn izolátor, který oddělí při zkratu na vedení kruhové linky zkratovanou část vedení mezi hlásiči se zapojenými izolátory. Hlásiče se instalují do zásuvky MHY 734. Při montáži lze použít montážní tyč MHY 736.

Hlásiče vyhovují normě ČSN EN 54-7 a pro použití v EPS podléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Scroll to top