MHG 231

Hlásič kouře optický konvenční

Hlásič kouře optický MHG 231 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v systému elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič kouře optický MHG 231 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v systému elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič se montuje do míst předpokládaného výskytu a soustřeďování kouře. Pracuje na principu rozptylu infračerveného záření na částicích kouře.

Hlásič se vyrábí v napěťové (MHG 231.070) i proudové (MHG 231.090) verzi. Hlásič je určen pro připojení k ústřednám MHU 106 (MHG 231.070 pomocí jednotky smyček JSM-5, MHG 231.090 pomocí jednotky smyček JSM-4), MHU 108 a MHU 113. Pomocí jednotky adresovací MHY 409 lze hlásič rovněž připojit k adresovatelné ústředně MHU 109 a k analogovým ústřednám MHU 110 a MHU 111. K vedení požární smyčky se hlásič připojuje pomocí zásuvky MHY 734. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 409, MHS 408 (MHS 407, MHS 405). Hlásič se testuje zkušebním aerosolem pomocí tyče MHY 506.

Pro použití v EPS hlásiče podléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Hlásiče nejsou určeny do prostředí s nebezpečím výbuchu. Vyhovují normě ČSN EN 54-7. Pro použití v železničních vagónech se dále vyrábí mechanicky zajištěná varianta hlásiče MHG 231M (napěťové provedení, parametry jako MHG 231.070). Pro připojení hlásičů MHG 231.070 a MHG 231M k vedení se používá zásuvka MHY 734.033 s kontaktem na měření DU nebo zásuvka MHY 734.032 s kontaktem na měření DU a s akustickou signalizací.

Pro použití v EPS hlásiče podléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000.

Pro ovládání požárního uzávěru se hlásič MHG 231.070 připojuje do zásuvky pro požární uzávěry MHY 734.031.

Scroll to top