MHG 186 Ex

Hlásič kouře ionizační interaktivní

Hlásič kouře ionizační interaktivní MHG 186 Ex je samočinný hlásič sloužící k signalizaci vznikajícího požáru jako detektor kouře na principu ionizace vzduchu

Hlásič kouře ionizační interaktivní MHG 186 Ex je samočinný hlásič sloužící k signalizaci vznikajícího požáru jako detektor kouře na principu ionizace vzduchu a jeho příměsí v ionizační komoře. Hlásič je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Používá se v analogovém adresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič reaguje na zplodiny hoření – viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu ionizace vzduchu a jeho příměsí v ionizační komoře.

Hlásič kouře ionizační MHG 186 Ex je určen pro vnitřní prostory objektů a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnámvedoucím k orosování a námrazám. Hlásič splňuje požadavky ČSN EN 54-7.

Hlásič je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu. Umisťuje se v místech předpokládaného výskytu a soustředění kouře v objektech s materiály, které při doutnání nebo hoření vyvíjejí kouř.

Hlásiče MHG 186 Ex se připojují k adresovatelným ústřednám LITES MHU 115, MHU 116 a MHU 117 pomocí oddělovací jednotky MHY 946. Oddělovací jednotka se umisťuje v prostředíbez nebezpečí výbuchu, je zapojena do adresovatelné linky ústředny a je napájena z ústředny nebo z pomocného zálohovaného zdroje. Na jiskrově bezpečný výstup oddělovací jednotky jsou zapojeny jiskrově bezpečné hlásiče pomocí svorkovnic MHY 741. Hlásič MHG 186 Ex je certifikován výhradně se svorkovnicí MHY 741, dodávanou samostatně.

K hlásiči MHG 186 Ex nelze připojit žádné signální svítidlo.

Použití hlásičů podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích NB 1026, číslo certifikátu je FTZÚ 19 ATEX 0097X.

Hlásič MHG 186 Ex představuje nevýbušné elektrické zařízení:

  • skupiny II podle ČSN EN IEC 60079-0:2018, pro prostory s výbušnou plynnou atmosférou jiné než doly s výskytem metanu;
  • skupiny III podle ČSN EN IEC 60079-0:2018, pro prostory s výbušnou atmosférou s prachem jiné než doly s výskytem metanu;
  • teplotní třídy pro plynnou atmosféru T4, tzn. s max. povrchovou teplotou 135 °C při teplotě okolí -25 °C až +60 °C.

Druh ochrany proti výbuchu plynu je jiskrovou bezpečností "ib" podle ČSN EN 60079-11. Hlásič má vysokou úroveň ochrany pro výbušnou plynou atmosféru Gb.

Druh ochrany proti výbuchu a požáru prachu je jiskrovou bezpečností „ib“ podle ČSN EN 60079-11. Hlásič má vysokou úroveň ochrany pro výbušnou atmosféru s prachem Db.

Hlásič MHG 186 Ex lze použít pro zónu 1 prostorů s nebezpečím výbuchu plynů, typicky vodík (IIC) podle ČSN EN IEC 60079-0:2018, pro zónu 21 prostorů vodivých prachů (III C) podle ČSN EN IEC 60079-0:2018 a v prostorách V1, V2, V3 dle ČSN 33 2340 ed.2.

Scroll to top