MHG 185 Ex

Hlásič kouře ionizační konvenční, EXE

Hlásič kouře ionizační MHG 185 je samočinný hlásič elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič kouře ionizační MHG 185 je samočinný hlásič elektrické požární signalizace LITES, sloužící k signalizaci vznikajícího požáru jako detektor kouře na principu ionizace vzduchu a jeho příměsí v ionizační komoře.

Ve spojení se svorkovnicí je hlásič určen pro ochranu objektů s materiály, které při zahřátí, doutnání a hoření vyvíjejí kouř.

Hlásič MHG 185 je určen především pro prostředí s nebezpečím výbuchu, a to ve spojení s ústřednami MHU 106, MHU 108, MHU 113, MHU 109, MHU 110 a MHU 111. S ústřednou MHU 106 lze použít hlásič MHG 185.045 (viz níže) ve spojení se smyčkou JSM-4, MHG 185.044 se spojení se smyčkou JSM-5. Připojení k adresovatelné ústředně MHU 109 nebo analogové ústředně MHU 110 (MHU 111) se provede přes adresovací jednotku MHY 409. Při použití hlásičů v prostředí s nebezpečím výbuchu je nutno mezi ústřednu a hlásič vřadit oddělovací jednotku MHY 904 (ústředny MHU 106 a MHU 108) nebo MHY 945 (ústředna MHU 109, MHU 110, MHU 111). Připojení k požární smyčce se provede pomocí svorkovnice MHY 703, případně mimo prostředí s nebezpečím výbuchu pomocí svorkovnice MHY 713. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 408, MHS 409 (MHS 405, MHS 407).

Hlásič smí pracovat:

  • v zóně 1 a 2 prostoru s nebezpečím výbuchu plynů podle ČSN EN 60079-14
  • v zóně 22 prostoru hořlavých prachů podle ČSN EN 50281-1-2
  • v prostoru V1, V2, V3 s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušin podle ČSN 33 2340

Hlásič se vyrábí ve dvou variantách:

  • MHG 185.044 napěťový
  • MHG 185.045 proudový

Hlásič splňuje mj. požadavky normy ČSN EN 54-7 a pro použití v EPS podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hlásič podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích A0 210.

Poznámka:

Mimo prostředí s nebezpečím výbuchu lze hlásič MHG 185.045 připojit rovněž k ústředně MHU 103.

Scroll to top