MHG 162

Hlásič kouře ionizační interaktivní

Hlásič kouře ionizační interaktivní MHG 162 je samočinný hlásič sloužící k signalizaci vznikajícího požáru jako detektor kouře na principu ionizace vzduchu a jeho příměsí v ionizační komoře.

Používá se v analogovém adresovatelném systému nebo na smyčce konvenčního systému elektrické požární signalizace LITES.


Hlásič reaguje na zplodiny hoření – viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu ionizace vzduchu a jeho příměsí v ionizační komoře.


Hlásič kouře ionizační MHG 162 je určen pro vnitřní prostory objektů a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám. Hlásič splňuje požadavky ČSN EN 54-7.


Umisťuje se v místech předpokládaného výskytu a soustředění kouře v objektech s materiály, které při doutnání nebo hoření vyvíjejí kouř.


Hlásič se připojuje k adresovatelným ústřednám MHU 109, MHU 110, MHU 111, MHU 115, MHU 116, MHU 117 pomocí zásuvky MHY 734 a k ústřednám neadresovatelným MHU 102, MHU 103,  MHU 106, MHU 108 a MHU 113 pomocí zásuvky MHY 734.029.


Hlásič lze použít v adresovatelném systému jako náhrada za ionizační hlásiče MHG 141 a MHG 161 nebo v konvenčním systému, a to s proudovými hlásicími smyčkami jako náhrada hlásiče MHG 103, MHG 120.024 a MHG 124, případně v konvenčním systému s napěťovými smyčkami jako náhrada MHG 120.023 a MHG 123.


K hlásiči lze připojit signální svítidlo lehké MHS 409 (MHS 407.123) nebo těžké MHS 408. Adresa a parametry hlásiče se nastavují přípravkem adresovacím nebo konfiguračním programem adresovatelné analogové ústředny. Režim hlásiče adresovatelný/konvenční napěťový/konvenční proudový se nastavuje mechanickou propojkou na hlásiči.

Scroll to top