MHG 142

Hlásič kouře ionizační adresovatelný, zvýšená mech. Odolnost – IP 54

Hlásič kouře ionizační je samočinný hlásič adresovatelného systému

Hlásič kouře ionizační je samočinný hlásič adresovatelného systému elektrické požární signalizace LITES, sloužící k signalizaci vznikajícího požáru jako detektor kouře na principu ionizace vzduchu a jeho příměsí v ionizační komoře.

Ve spojení se svorkovnicí je hlásič určen pro ochranu objektů s materiály, které při zahřátí, doutnání a hoření vyvíjejí kouř. Není určen pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Používá se v místech předpokládaného výskytu a soustřeďování kouře. Hlásič se připojuje do hlásicí linky adresovatelné ústředny MHU 109 nebo analogových ústředen MHU 110, MHU 111 pomocí svorkovnice MHY 713 nebo MHY 703. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 408, MHS 409 (MHS 405, MHS 407).

Hlásič kouře ionizační MHG 142 splňuje mj. požadavky normy ČSN EN 54-7 a pro použití v EPS podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Scroll to top