MHG 141

Hlásič kouře ionizační

Hlásič kouře ionizační adresovatelný MHG 141 je samočinný detektor kouře určený pro adresovatelný systém elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič kouře ionizační adresovatelný MHG 141 je samočinný detektor kouře určený pro adresovatelný systém elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič kouře ionizační MHG 141 reaguje na zplodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly). Používá se v místech předpokládaného výskytu a soustřeďování kouře.

Hlásič se připojuje do hlásicí linky adresovatelné ústředny MHU 109 nebo analogové ústředny MHU 110 (MHU 111) pomocí zásuvky MHY 717.015 nebo zásuvky s akustickou signalizací MHY 717.017. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 409, MHS 408 (MHS 407, MHS 405).

Hlásič kouře ionizační MHG 141 splňuje mj. požadavky normy ČSN EN 54-7 a pro použití v EPS podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Scroll to top