MHA 184 Ex

Hlásič tlačítkový

Hlásič tlačítkový MHA 184 je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila. Používá se v analogovém adresovatelném systému nebo v konvenčním systému EPS

Hlásič tlačítkový MHA 184 je určen pro použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností. Hlásič tlačítkový MHA 184 splňuje požadavky normy EN 54 -11.

Hlásič je určen především do prostředí s nebezpečím výbuchu, číslo certifikátu je FTZÚ 17 ATEX 0049X. Hlásič má zvýšenou úroveň ochrany pro výbušnou plynnou atmosféru Gc a vysokou úroveň ochrany pro výbušnou atmosféru s prachem Db, dále je určen do prostředí, ve kterém nelze použít hlásiče lehkého konstrukčního provedení, např. při zvýšených nárocích na mechanickou odolnost.

Hlásič se připojuje k adresovatelným ústřednám MHU 109, MHU 110, MHU 111, MHU 115, MHU 116, MHU 117 a k ústřednám neadresovatelným MHU 103, MHU 106, MHU 108 a MHU 113. Hlásič lze použít v adresovatelném systému nebo v konvenčním systému, a to s proudovými i napěťovými hlásicími smyčkami jako přímá náhrada MHA 101, MHA 143, MHA 144, MHA 181, MHA 182 a MHA 183.

K hlásiči lze připojit signální svítidlo MHS 409, MHS 408, případně MHS 407.

Adresace a nastavení hlásiče se provádí pomocí přípravku MHY 536 (MHY 535).

Scroll to top