MHA 182 Ex

Hlásič tlačítkový

Hlásič tlačítkový MHA 182 je těžký hlasič požáru určený ve spolupráci s ústřednami elektrické požární signalizace (EPS) LITES pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila.

Hlásič tlačítkový MHA 182 je těžký hlasič požáru určený ve spolupráci s ústřednami elektrické požární signalizace (EPS) LITES pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila.

Hlásič tlačítkový MHA 182 splňuje požadavky normy EN 54-11.

Hlásič je určen především pro prostředí s nebezpečím výbuchu, druh ochrany proti výbuchu je EEx nAC IIC T6, dále do prostředí bez nebezpečí výbuchu, ve kterém nelze použít lehkého konstrukčního provedení, např. při zvýšených nárocích na mechanickou odolnost.

Hlásič se vyrábí ve dvou variantách:

  • MHA 182.253 s napěťovou charakteristikou
  • MHA 182.254 s proudovou charakteristikou

Hlásič se připojuje k ústřednám MHU 106, MHU 108 a MHU 113.

K ústředně MHU 106 se hlásič MHA 182.253 připojuje na smyčku jednotky JSM-5 a hlásič MHA 182.254 na smyčku jednotky JSM-4. K hlásiči lze připojit signální svítidlo MHS 409, MHS 408, případně MHS 407.

Scroll to top