MHA 144

Hlásič tlačítkový adresovatelný - IP 65

Hlásič tlačítkový MHA 144 je těžký adresovatelný hlasič požáru určený ve spolupráci s adresova-telnými ústřednami

Hlásič tlačítkový MHA 144 je těžký adresovatelný hlasič požáru určený ve spolupráci s adresova-telnými ústřednami elektrické požární signalizace (EPS) LITES pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila.

Hlásič tlačítkový MHA 144 se používá v prostorech, kde se předpokládá trvalý pohyb osob nebo tam, kde je použití samočinných hlásičů neúčelné (schodiště, haly apod.).

Hlásič je konstruován do venkovního prostředí nechráněného proti povětrnostním vlivům podle EN 60721-3-4 a odolává nepříznivým vlivům (použití v průmyslových provozech apod.).

Hlásič se připojuje do hlásicí linky adresovatelné ústředny MHU 109 nebo analogové ústředny MHU 110 (MHU 111) pomocí dvoudrátového vedení.

Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Hlásič vyhovuje evropské normě EN 54-11.

Scroll to top