MHA 141

Hlásič tlačítkový adresovatelný

Hlásič tlačítkový adresovatelný MHA 141 je určen pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila.

Hlásič tlačítkový adresovatelný MHA 141 je určen pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila. Používá se v adresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES.

Způsob použití je dán instrukčním obrázkem na krycím skle tlačítkového hlásiče. Po rozbití skla a zmáčknutí tlačítka signál z tlačítka zaktivuje v ústředně signalizaci požáru. Hlásič tlačítkový MHA 141 se používá ve vnitřních prostorech, kde se předpokládá trvalý pohyb osob nebo tam, kde je použití samočinných hlásičů neúčelné (schodiště, haly apod.). Hlásič se připojuje do hlásicí linky adresovatelné ústředny MHU 109 nebo analogové ústředny MHU 110 (MHU 111) pomocí dvoudrátového vedení. Pro použití v EPS podléhá tlačítkový hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Hlásič splňuje požadavky normy ČSN EN 54-11.

Scroll to top