LITES REMOTE

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Aplikace žádné osobní údaje nespravuje.

Aplikace spravuje pouze údaje nutné k navázání spojení s ústřednou MHU 116/117.
Během komunikace jsou některé z nich odesílány na zařízení pro ověření přístupu. Tyto údaje jsou ukládány lokálně v zařízení, aby nebylo nutné je opakovaně zadávat. Během odinstalace aplikace jsou všechny údaje smazány.