MHG 161

Hlásič kouře ionizační

Hlásič kouře ionizační MHG 161 je samočinný hlásič určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v analogovém a adresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES.

Reaguje na zplodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na ionizačním principu. Hlásič MHG 161 je určen pro spolupráci s analogovými ústřednami MHU 110, MHU 111, případně s adresovatelnou ústřednou MHU 109. Hlásič obsahuje program, který na základě měření okolní koncentrace kouře vyhodnocuje požárovou situaci, a to podle následujících nastavitelných parametrů:
  • základní citlivost hlásiče; monitoruje zvýšení koncentrace okolního kouře oproti klidovému stavu, který průběžně kompenzuje klimatické a další vlivy (teplota okolí, tlak apod.); citlivost lze nastavit v osmi stupních, které je nutné volit s ohledem na zatížení okolí hlásiče zplodinami, na které hlásič reaguje; základní citlivost lze zcela vyřadit nebo nastavit pouze
  • mezní citlivost hlásiče; monitoruje koncentraci okolního kouře bez kompenzace dalších vlivů; mezní citlivost lze nastavit v osmi stupních; slouží především pro správnou funkci při extrémně pomalu vznikajících požárech
  • doba reakce; jde o úroveň verifikace požárové situace; lze nastavit rovněž v osmi stupních, které ale nejde vyjádřit jednoduchým časovým údajem, neboť doba reakce závisí na časovém vývoji požárové situace
  • hlídání zaprášení; monitoruje klidovou úroveň hlásiče a na jejím základě vyhodnocuje míru zaprášení ionizační komory a tedy i spolehlivost hlásiče; lze nastavit v sedmi stupních nebo vyřadit; nastavuje se s ohledem na míru prašnosti v okolí hlásiče a na nastavení ostatních parametrů
  Dále lze nastavit v osmi stupních citlivost pro vyhlašování předpoplachu, která je vždy vyšší než citlivost nastavená pro vyhlášení požáru (předpoplach lze nastavit pouze pro ústředny MHU 110 a MHU 111). Hlásič si dále sám sleduje některé interní parametry a pokud neodpovídají přípustné toleranci, vyhlásí poruchu.Nastavitelné parametry se zadávají buď do konfiguračního programu a nahrávají do hlásiče prostřednictvím ústředny (MHU 110 a MHU 111), nebo se programují přímo pomocí přípravku MHY 535 (MHU 109). Hlásič má vestavěn izolátor, který oddělí při zkratu na vedení kruhové linky zkratovanou část vedení mezi hlásiči se zapojenými izolátory. Hlásič se instaluje do zásuvky MHY 734 nebo zásuvky s akustickou signalizací MHY 734.028, při montáži lze použít montážní tyč MHY 736. Hlásič splňuje mj. požadavky normy ČSN EN 54-7 a pro použití v EPS podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.
Scroll to top