TECHNICKÁ PODPORA

Hardwarové a softwarové úpravy ústředen MHU 110/111

Kompatibilní verze systémových, linkových a zdrojových desek a příslušného firmware (EPROM) ústředen MHU 110/111. Možnost síťování ústředen a tabel obsluhy.

Z důvodu ukončení výroby pamětí RAM s označením DALLAS DS 1386-32K- 120 došlo k úpravě desky systémové ústředen MHU 110, MHU 111 a desky systémové tabla obsluhy MHS 811 pro použití nové paměti RAM s označením DALLAS DS 1744+070. Pouzdro paměti má jiný počet a rozmístění vývodů, proto je rozdílné i osazení desky systémové a byl upraven firmware ústředny a tabla obsluhy. Dále byl zrušen kontakt signalizující otevření dveří ústředen a tabla obsluhy.

Zároveň byly provedeny tyto úpravy ve zdrojové části:

  • na desce síťové byly doplněny varistory pro zvýšení odolnosti ústředny vůči napěťovým špičkám přicházejících po síťovém přívodu,
  • na desce zdroje byly doplněny tavné pojistky v obvodu sekundárního vinutí síťového transformátoru, a byl zrušen jumper XP-2 pro volbu testovacího proudu AKU.

Z těchto důvodů jsou od 10/09 vyráběny nové desky systémové a nové desky zdrojové s označením HW3. Tyto nové desky nelze kombinovat s deskami systémovými a deskami zdrojovými bez označení (HW2), které byly vyráběny doposud. V ceníku náhradních dílů jsou desky systémové a desky zdroje vyráběné před 10/09 označeny HW 2., a náhradní desky pro ústředny vyrobené po 10/09 jsou označeny HW 3.

 

Označení systémové deskyOznačení desky zdrojeVerze firmware
HW2 (bez označení)HW2 (bez označení)2.xx
HW3 (označeno štítkem)HW3 (označeno štítkem)3.xx

 

Označení desek ústředen MHU 110/111
a) Desky systémové ústředen MHU 110/111, tabel obsluhy MHS 811 a síťové zdroje vyráběné od 6/99 do 10/09 jsou bez označení.
V ceníku náhradních dílů jsou desky označeny HW 2.
b) Desky systémové ústředen MHU 110/111, tabel obsluhy MHS 811 vyráběné od 10/09 jsou v pravém dolním rohu vedle svorkovnice označeny štítkem HW3, síťové zdroje jsou štítkem HW3 označeny na hlavním filtračním elektrolytickém kondenzátoru.
V ceníku náhradních dílů jsou tyto desky označeny HW 3.

 

Pro příslušnou HW verzi systémové desky je nutno použít kompatibilní firmware. Pro desky HW2 firmware 2.xx a pro desky HW3 firmware 3.xx. Vzhledem k vývoji nových prvků připojitelných k ústřednám (např. MHG 943, MHY 923, MHY 924) je nový firmware vyvíjen pro obě varianty. Příslušné verze firmware (viz. tabulky kompatibility firmware) jsou z hlediska ovládání a nastavení zcela totožné. Verze konfiguračního programu je pro oba typy desek totožná.

 

Změna rozměru (hloubky) skříně ústředny MHU 111

Pro ústředny MHU 111 je od 02/10 zvětšen rozměr hloubky skříně o 6 mm. Důvodem této úpravy je skutečnost, že akumulátory s vývody ve tvaru „ok“ jsou nahrazeny akumulátory s válcovými vývody s vnitřním závitem. Při montáži šroub přečnívá vnější rozměry AKU. U původního rozměru skříně pak nejdou plně dovřít dvířka ústředny, aniž by došlo ke kontaktu šroubu s dvířky a hrozí zkratování vývodů AKU. Pro starší ústředny MHU 111 je proto nutno použít AKU s vývody ve tvaru „ok“ nebo je nutné umístit AKU do externího krytu. Na obrázku je původní a nové provedení vývodů AKU.

 

 

 

 

 

 

 

Ke stažení
Hardwarové a softwarové úpravy ústředen MHU 110/111 (PDF)
Katalog

Seznam všech výrobků LITES Liberec

 
Certifikáty

Certifikáty a schvalování

 
Školení

Pravidelná školení pro projektanty
a techniky