MHA 108
MHA 108
Hlásič tlačítkový
Hlásič tlačítkový MHA 108 je zařízení elektrické požární signalizace LITES, které je určeno pro manuální signalizaci požáru osobou, která jej zjistila.

Hlásič tlačítkový MHA 108 je zařízení elektrické požární signalizace LITES, které je určeno pro manuální signalizaci požáru osobou, která jej zjistila. Způsob použití je dán instrukčním obrázkem pod krycím sklem tlačítkového hlásiče. Po rozbití skla a zmáčknutí tlačítka signál z hlásiče zaktivuje v ústředně signalizaci požáru.

Hlásič tlačítkový MHA 108 se používá ve vnitřních prostorech, kde se předpokládá trvalý pohyb osob nebo tam, kde je použití samočinných hlásičů neúčelné (schodiště, haly apod.).

Hlásič MHA 108 se vyrábí ve dvou variantách:

  • MHA 108.132 s napěťovou charakteristikou
  • MHA 108.133 s proudovou charakteristikou

Hlásiče jsou určeny pro připojení k ústřednám MHU 103, MHU 105 (pouze MHA 108.133), MHU 106 (MHA 108.132 pomocí jednotky smyček JSM-5, MHA 108.133 pomocí JSM-4), MHU 108 a MHU 113.
Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Hlásič splňuje požadavky normy ČSN EN 54-11.

 

Technické parametry
Napájecí napětí 16 ÷ 24 Vss
Maximální přípustné napětí 32 Vss
Proud při hlášení požáru
MHA 108.132 max. 100 mA omezen ústřednou
MHA 108.133 20+1-5 mA při 21,5 V
Napětí při hlášení požáru MHA 108.132 5,9 až 9 Vss při 10 mA
Optická signalizace červená LED
Paralelní signalizace max. 60 mA ss
Průřez připojitelných vodičů min. 0,2 mm²
při použití lanka max. 1,5 mm²
při použití drátu max. 2,5 mm²
Velikost průhledu 66 × 66 mm
Krytí podle ČSN 33 0330 IP 43
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Rozměry 129 × 129 × 47 mm
Hmotnost cca 0,4 kg

 

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Hlásič MHA 108 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C (3 × 10 dní za rok)
Atmosférický tlak 60 až 106 kPa