MHY 717.017
MHY 717.017
Zásuvka s akustickou signalizací
Zásuvka MHY 717.017 je určena pro připojení „lehkých” samočinných hlásičů požáru do systému elektrické požární signalizace LITES

Zásuvka MHY 717.017 je určena pro připojení „lehkých” samočinných hlásičů požáru do systému elektrické požární signalizace LITES tam, kde je třeba doplňkové akustické signalizace při aktivaci hlásiče (nemocnice, hotely, ubytovny apod.).

Jde o zásuvku MHY 717 doplněnou o obvod vydávající akustický signál.
Zásuvku MHY 717.017 lze použít pro hlásiče adresovatelné (MHG 141, MHG 241, MHG 341) i neadresovatelné (MHG 120, MHG 123, MHG 124, MHG 220, MHG 320, MHG 321), typ připojeného hlásiče se nastavuje JUMPERy na desce s obvodem pro akustiku. Hladina okolního hluku v místě nasazení max. 40 dB.

 

Technické parametry
Maximální přípustné napětí 35 V
Maximální svorkový proud 150 mA
Průřez připojitelných vodičů (0,2 ÷ 2,5) mm²
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 43
Bezpečnostní třída podle ČSN 34 1010 III
Rozměry ø111 × 22 mm
Hmotnost cca 120 g
Akustický obvod
Napájecí napětí
hlásiče adresovatelné 6 ÷ 8 Vimp
hlásiče neadresovatelné napěťové 6 ÷ 8 Vss
hlásiče neadresovatelné proudové (10 ÷ 32) Vss
Střední proud při aktivaci hlásiče 2,5 mA
Úroveň hlasitosti typ. 50 dB/m

 

Pracovní podmínky
Zásuvka s akustickou signalizací MHY 717.017 je určena pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot 0 °C až +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 80% při +40 °C
Atmosférický tlak (60 až 106) kPa