MHY 533
MHY 533
Hlavice ke zkušební pro kontrolu hlásičů teplot a plamene
Tyč zkušební MHY 533 je určena ke zkoušení funkce hlásičů teplot a hlásičů plamene

Tyč zkušební MHY 533 je určena ke zkoušení funkce hlásičů teplot MHG 320, MHG 321, MHG 341, MHG 385, MHG 386, MHG 383 a hlásičů plamene MHG 531, MHG 585 zapojených v systému elektrické požární signalizace LITES Liberec s.r.o. Pomocí vložek, zasunutých do hlavice, lze touto tyčí zkoušet i hlásiče teplot MHG 381, MHG 331, MHG 361 a MHG 362.

Hlavice 6XK 152 080 se zdrojem s brašnou 6XK 280 056 je určena ve spojení s manipulační teleskopickou tyčí k sestavení zkušební tyče MHY 533.
Skříňka úplná 6XF 106 097 se dodává jako zvláštní příslušenství k doplnění původní tyče zkušební MHY 533 nebo zdroje s brašnou 6XK 280 056, které byly určeny pouze pro zkoušení hlásičů teplot. Výměnou původní skříňky úplné 6XF 106 068 za novou lze tyč upravit i pro zkoušení hlásičů plamene MHG 531, MHG 585 a MHG 581.

 

Technické parametry
Napájecí napětí 12 Vss
Odběr proudu max. 0,8 A
Zdroj napájení plynotěsný kyselý akumulátor 12V/3Ah (např. KOBE HP 1230)
Dobíjení AKU zdroj síťový spínací 15 V, 1,2 A ACHME ELECTRONIC AM 117B-T (připojeno do konektoru zdroje),
nabíječ AN MANN Automatic Lader BCA 120-600B (připojený přímo na vývody AKU)
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 30
Zařízení třídy ochrany dle ČSN EN 61010-1 III
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Délka tyče 1600 mm ÷ 3900 mm *
Dosah 4,5 m ÷ 5,5 m *
Hmotnost bez brašny s akumulátorem cca 2 kg * (akumulátor cca 1,2 kg)

*) takto označené parametry jsou orientační a závisí na použitém typu manipulační teleskopické tyče.

 

Pracovní podmínky
Zařízení je určeno pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot +15 °C až +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 80% při +40 °C
Atmosférický tlak 66 až 106 kPa.

Poznámky:
Zkušební tyč nesmí být použita v prostorech s holým vedením s nebezpečným dotykovým napětím. Při práci v blízkosti elektrických zařízení je nutno dodržet bezpečnostní předpisy podle ČSN 34 3100 a ČSN 34 3108.
Jestliže jsou hlásiče teplot MHG 381, MHG 383, MHG 385, MHG 386 nebo plamene MHG 585 namontovány v prostředí s nebezpečím výbuchu, je nutno hlásiče ze svorkovnic demontovat a změřit je zkušební tyčí za pomoci soupravy pro kontrolu hlásičů MHY 532 (zkoušeč hlásičů MHY 526), případně za pomoci přípravku MHY 535.