MHY 416
MHY 416
Jednotka multiadresná, pro rekonstrukce po MHU 103,106,108
Jednotka multiadresná MHY 416 je prvek EPS, který nahrazuje desky smyček ústředny MHU 103 a MHU 106.

Jednotka multiadresná MHY 416 je prvek EPS, který nahrazuje desky smyček ústředny MHU 103 a MHU 106. Umožňuje zapojení až 24 smyček neadresovatelných hlásičů do adresovatelného systému EPS LITES s ústřednami MHU 109 a MHU 110/111, vyráběnými v LITES Liberec s. r. o.

Jednotka multiadresná se zapojuje do hlásicí linky ústředny a lze jí pomoci propojek nastavit adresu. Na adresovatelné ústředně využívá až 25 po sobě jdoucích adres (dle nastavení). K jednotce multiadresné lze připojit až 24 smyček, s jedním nebo více neadresovatelnými hlásiči, které se ústředně hlásí na příslušné nastavené adrese. Během provozu není jednotka multiadresná obsluhována. Klidový stav není signalizován. Vestavěná červená LED bliká při stavu POPLACH (POŽÁR). Jestliže jsou odpovídající hlásiče instalovány v prostředí s nebezpečím výbuchu, připojují se přes oddělovací jednotku MHY 904, kterou je u ústředny MHU 103 nutné doplnit. U ústředny MHU 106 jsou oddělovací jednotky v systému instalované.

 

Technické parametry
Napájecí napětí (24 až 28) V
Odběr
klidový stav max. 350 mA
poplachový stav (dle smyček v poplachu) max. 1 A
Klidový proud vyvážené smyčky max. 14 mA
Zakončovací odpor (dle proudu hlásičů) 1k5 až 5k6 Ω *)
Počet opakovaných nulování 0 / 1 nebo 2
Odpor vedení plně zatížené linky
ústředna – jednotka multiadresná max. 100 Ω
smyčka neadresovatelných hlásičů max. 100 Ω
Nastavení adresy
adresa jednotky 1 až 103
adresy smyček 2 až 127
Odpor vedení paralelní signalizace max. 100 Ω
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Průřez připojovacích vodičů (0,2 až 1,5) mm²
Rozměry (š × v × h) (230 × 165 × 20) mm
Hmotnost cca 240 g

*) Pozn.: Nastavení požárních smyček dle zvyklostí u konvenčního systému a pokynů uvedených v návodu k použití.
Neobsazené smyčky zakončit odporem 1k5!

 

Jednotka multiadresná MHY 416 je určena k připojení k zařízení bezpečnému ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Jednotka multiadresná je určena pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3.
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5
rozsah pracovních teplot -5 °C až +40 °C
rozsah relativní vlhkosti vzduchu ≤ 75 %, 10 dní v roce 95%, při +40 °C, v ostatních dnech příležitostně 85 %
rozsah atmosférického tlaku (86 až 106) kPa
bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Z: zvláštní podmínky 3Z1 tepelné záření zanedbatelné
B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flóry a fauny
C: chemicky aktivní látky 3C1
S: mechanicky aktivní látky 3S1
M: mechanické podmínky 3M1

 

Elektromagnetická kompatibilita

Při projektování jednotky je nutné dbát doporučení a opatření ke  snížení vlivu rušivých napětí a předpisů pro projekci ústředen EPS.

 

Jednotky multiadresné MHY 416 jsou řešeny podle doporučení ČSN EN 50130-4:
čl. 9 Elektrostatický výboj 8 kV (vzdušný), 6 kV (kontaktní)
čl. 10 Vysokofrekvenční elektromagnetické pole (80 ÷ 2000) MHz, 80 % sinusová modulace 1 kHz, 10 Vm-1, pulzní modulace 1 Hz, 10 Vm-1
čl. 11 Rušení indukované vysokofrekvenčními poli (0,15 ÷ 100) MHz, 140 dBµV
čl. 12 Rychlé přechodové děje ± 1 kV
čl. 13 Rázový impuls ± 1 kV

 

MHY 416