Hlavní záložky

Výhody registrace

Pro používání webových stránek společnosti LITES Liberec s. r. o. není nutná registrace.

Registrovaný uživatel však získává některé podstatné výhody:

  • Přístup k aktuálním ceníkům kompletního sortimentu výrobků
  • Přístup k rozšířené technické podpoře - k manuálům, technickým informacím, konfiguračním programům atd.

Na základě údajů vyplněných při registraci pak může být uživatel informován o novinkách a změnách v sortimentu LITES, může být zván na produktová a technická školení, může dostávat informační materiály e-mailem apod.

Informace získané při registraci jsou považovány za důvěrné a společnost LITES Liberec s. r. o. se zavazuje, že je neposkytně žádné třetí straně a že s nimi bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.