Nový výhradní distributor pro Slovenskou republiku
ATIS group s. r. o. je novým výhradním distributorem výrobků EPS vyráběných společností Lites Liberec s. r. o.

Vážení obchodní přátelé,

dnem 1. 7. 2013 se novým výhradním distributorem výrobků EPS vyráběných společností LITES Liberec s.r.o. pod obchodní značkou LITES stává na území Slovenské republiky společnost

ATIS group s.r.o., Jókaiho 1/11554, 821 06 BRATISLAVA
Tel.: +421 (2) 45 241 015
Mobil: +421 (2) 918 741 015
E-mail: lites@atisgroup.sk
www.atisgroup.eu

Tato společnost má od 1. 7. 2013 výhradní pověření k distribuci výrobků, poradenství a organizování školení na systémy EPS LITES ve Slovenské republice.

Věříme, že toto opatření pomůže k lepší vzájemné spolupráci.