MHY 926
MHY 926 – Vstupně/výstupní prvek s hlídanými výkonovými výstupy
Vstupně/výstupní prvek MHY 926 je prvek adresovatelného systému EPS LITES, který se zapojuje do hlásicí linky ústředen EPS LITES. Obsahuje 2 programovatelné vstupy a 2 hlídané výkonové programovatelné výstupy. Je určen k ovládání a kontrole navazujících z

Vstupně/výstupní prvek MHY 926 je prvek adresovatelného systému EPS LITES, který se zapojuje do hlásicí linky ústředen EPS LITES. Obsahuje 2 programovatelné vstupy a 2 hlídané výkonové programovatelné výstupy. Je určen k ovládání a kontrole  navazujících zařízení vázaných s protipožární ochranou.

MHY 926 je adresovatelný vícenásobný vstupní/výstupní prvek, který se připojuje do hlásicí linky analogových adresovatelných ústředen elektrické požární signalizace LITES MHU 115, MHU 116 a MHU 117.

Prvek MHY 926 obsahuje 2 nezávislé vstupy a 2 nezávislé reléové potenciálové hlídané výstupy. Vstupy slouží pro automatickou signalizaci předem definovaných výjimečných stavů libovolného externího zařízení, které tento svůj stav (stavy) signalizuje buď sepnutím či rozepnutím elektrického kontaktu, nebo napětím přivedeném na optoizolovaný vstup prvku. Vstupy lze zapojit v hlídaném režimu.

Výstupy slouží k ovládání připojených externích zařízení. Jsou potenciálové, hlídané na zkrat a přerušení obvodu mezi výstupem a připojeným externím zařízením. Proud pro napájení výstupů
je dodáván z připojeného externího napájecího zdroje.

Vlastnosti jednotlivých vstupů a podmínky aktivace výstupů se definují v konfiguračním programu ústředen EPS.

Do hlásicí linky analogových adresovatelných ústředen se prvek zapojuje pomocí dvoudrátového vedení na kruhové nebo jednoduché lince. Prvek komunikuje s ústřednou na čtyřech za sebou
jdoucích adresách v rozsahu 1÷125, další tři adresy jsou generovány automaticky. První dvě adresy náleží vstupům, další dvě adresy výstupům.

 

MHY 926 - blokové schéma

Elektrické obvody prvku jsou na desce s plošnými spoji, která je umístěna v plastové krabici se snímatelným víkem. Do plastové krabice je možné namontovat další desku plošných spojů prvku MHY 926, dodávanou jak zvláštní příslušenství.

 

Pracovní podmínky
Prvek MHY 926 je určen pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3.
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5
- rozsah pracovních teplot (-25 až +70) °C
- rozsah relativní vlhkosti vzduchu max. 95 % při +40 °C
- rozsah atmosférického tlaku (86 až 106) kPa
- bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Z: zvláštní podmínky 3Z1 tepelné záření zanedbatelné
B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flóry a fauny
C: chemicky aktivní látky 3C1
S: mechanicky aktivní látky 3S1
M: mechanické podmínky 3M1
Doba trvání významné teploty (45 až 70) °C 2 měsíce/rok
Doba trvání významné vlhkosti (85% až 95%/≤ 40°C) 100 hodin/rok

 

 Technické parametry
Napájecí napětí z hlásicí linky (18 ÷ 21) Vimp
Klidový proud (pro zápočet do proudu linky) max. 200 μA
Napájecí napětí externího zdroje 22 ÷ 30 V
Počet vstupů 2
Vstup optoizolovaný - napěťový  
vstupní napětí 9 V ÷ 30 V (logická 1), 0 V ÷ 3 V (logická 0)
vnitřní odpor vstupu cca 10 kΩ
Vstupní kontakt spínací/rozpínací  
odpor vedení a sepnutého kontaktu max. 1 kΩ
odpor rozepnutého kontaktu min. 10 kΩ
Vstup hlídaný  
odpor přívodního vedení max. 100 Ω
odpor klid (zakončovací rezistor) 10 kΩ
odpor poplach (aktivační rezistor) 4,7 kΩ
odpor „externí poruchy“ hlídaného zařízení 20 kΩ
Potenciálové reléové hlídané výstupy  
Počet výstupů 2
Výstupní napětí 24 V
zakončovací odpor výstupu 10 kΩ/0,5 W
max. proud výstupu při aktivaci 1 A na každý výstup (celkem 2A)
Optická signalizace stavu prvku červená a žlutá LED
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 54
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Průřez připojovacích vodičů (0,2 až 1,5) mm2
Rozměry (š × v × h) (254 × 180 × 63) mm
Hmotnost cca 550 g

 Prvek MHY 926 je určen k připojení k zařízení bezpečnému ve smyslu ČSN EN 60950 a splňuje požadavky normy pro vstupní/výstupní zařízení ČSN EN 54-18.