MHY 740
Přípravek indikační
Přípravek indikační MHY 740 je příslušenství hlásiče kouře lineárního MHG 664. Je umístěn v plastové instalační krabici s krytím IP 40 nebo IP 54, určené pro montáž na omítku.

Přípravek indikační MHY 740 je příslušenství hlásiče kouře lineárního MHG 664. Je umístěn v plastové instalační krabici s krytím IP 40 nebo IP 54, určené pro montáž na omítku.

Umožňuje přenesení informace o funkčním stavu hlásiče do místa přístupného obsluze. Přípravek je s hlásičem trvale propojen kabelem a umožňuje signalizaci poplachového a poruchového stavu hlásiče. Po sejmutí krytu umožňuje připojení přípravku adresovacího MHY 536 nebo MHY 537 pro kontrolu a nastavení hlásiče.

Přípravek se vyrábí ve variantách:

MHY 740.286  - Přípravek indikační IP 40
MHY 740.276  - Přípravek indikační IP 54

 

Technické parametry
Napájení z hlásiče kouře lineárního nebo z přípravku adresovacího MHY 536 (MHY 537)
Optická signalizace POŽÁR a PORUCHA červená a žlutá LED dioda
Paralelní signalizace typ LITES
Průřez připojitelných vodičů (0,2 ÷ 1,5) mm²
Krytí podle ČSN EN 60529
MHY 740.286 IP 40
MHY 740.276 IP 54
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Rozměry
MHY 740.286 81 x 81 x 24 mm
MHY 740.276 82 x 82 x 55 mm
Hmotnost
MHY 740.286 80g
MHY 740.276 130g

 

Přípravek indikační je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Přípravek indikační MHY 740 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovují svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C
Atmosférický tlak 66 až 106 kpa