MHY 945
MHY 945
Jednotka oddělovací
Jednotka oddělovací MHY 945 je prvek elektrické požární signalizace LITES, který umožňuje připojení těžké řady jiskrově bezpečných hlásičů požáru

Jednotka oddělovací MHY 945 je prvek elektrické požární signalizace LITES, který umožňuje připojení těžké řady jiskrově bezpečných hlásičů požáru umístěných v prostředí s nebezpečím výbuchu k adresovatelným ústřednám MHU 109, MHU 110 a MHU 111.

Z elektrického hlediska zajišťuje galvanické oddělení hlásičů od adresovací jednotky MHY 409 a ústředny a umožňuje přenos informace:

  • o stavu hlásičů - klid, požár,
  • o stavu vedení - zkrat, přerušení

Jedna oddělovací jednotka je určena pro připojení jedné smyčky. Oddělovací jednotka se připojuje k vedení smyčky mezi jednotku adresovací MHY 409 a hlásiče požáru, musí být umístěna v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Obvody oddělovací jednotky jsou umístěny v krabici z Al slitiny.
Ve spojení s ústřednou jednotka podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích A0 210.

 

Technické parametry
Vstupní napětí slučitelné s výstupním napětím jednotky adresovací MHY 409
Výstupní napětí slučitelné se vstupním napětím těžké řady hlásičů požáru LITES
Celkový klidový odběr hlásičů max. 1 mA
Počet připojitelných hlásičů max. 10
Typy připojitelných hlásičů
hlásiče kouře ionizační MHG 181, MHG 185
hlásiče teplot MHG 381
hlásiče plamene MHG 581
Elektrická pevnost vstup – výstup 1,5 kV
Bezpečnostní ustanovení ČSN 34 2710, ČSN EN 50020
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 44
Rozměry ø130 × 60 mm
Hmotnost cca 1,0 kg

 

Jednotka je určena k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky

Jednotka oddělovací MHY 945 je určena pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.

Rozsah pracovních teplot -25 °C až +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 80% při +40 °C, max. 90% při +25 °C
Atmosférický tlak (86 až 106) kPa