MHY 924
MHY 924
Adresovací modul pro sirénu
MHY 924 je adresovatelný prvek určený k napájení poplachových sirén, majáků, sirén s majákem

MHY 924 je adresovatelný prvek určený k napájení poplachových sirén, majáků, sirén s majákem, případně i jiných zařízení, připojovaných na hlásící linku adresovatelných ústředen LITES. Desku s plošnými spoji je možno instalovat přímo do patice sirén ROSHNI ROLP, ROLPSB.

MHY 924 se do hlásicí linky adresovatelných ústředen MHU 109, MHU 110/111, MHU 115 a MHU 116/117 připojuje:

  • dvoudrátově – siréna je napájena z vnitřního AKU (obr.1)
  • čtyřdrátově – siréna je napájena z ústředny, případně externího zdroje (obr.2)

Podmínky pro aktivaci výstupu modulu a doba jeho aktivace se definují v konfiguračním programu jednotlivých ústředen, ke kterým je modul připojen.

Adresa se nastavuje pomocí adresovacího přípravku MHY 536 (MHY 535). Elektrické obvody modulu jsou na desce s plošnými spoji. Připojovací vodiče hlásicí linky a externího napájení se
připojují do svorkovnice, vodiče pro připojení akumulátoru a sirény (majáku) se připojují do konektorů pomocí vodičů obsažených v příslušenství.

 

MHY 924 schéma

 

Princip činnosti

Modul MHY 924 je napájen impulsním napětím z hlásicí linky ústředny EPS. Obsahuje zdroj pro napájení vlastních elektronických obvodů a obvod pro ovládání sirény. Obsahuje rovněž měnič napětí pro sirénu 19 ÷ 22 V pro rozsah vstupního napětí 8 ÷ 28 V (AKU 9 V nebo externí napájení 8 ÷ 28 V). Při splnění definovaných podmínek je aktivován výstup modulu. Aktivní stav je indikován blikáním LED (HL1) na desce s plošnými spoji.

 

Technické parametry
Napájecí napětí (z hlásicí linky) (18 ÷ 21) Vimp
Napájecí napětí (z externího zdroje) 8 ÷ 28 V
Klidový proud (pro zápočet do proudu linky) max. 500 μA
Max. počet modulů na lince 32 ks
Optická signalizace červená LED
Nastavení adresy (přípravkem MHY 536, MHY 535) 1 až 128
Povolený odběr zátěže - napájení z AKU: max. 50 mA
Povolený odběr zátěže - napájení z EXT zdroje: max. 250 mA
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 30
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Průřez připojovacích vodičů (0,2 až 1,5) mm2
Rozměry (š × v × h) (81 × 53 × 18) mm
Hmotnost cca 55 g
Akumulátor NiCd, NiMH, Li-ion akumulátor 8,4÷9 V

 

Udržovací proud pro dobíjení akumulátoru je odebírán z hlásicí linky (je zahrnut do klidového odběru 500 μA).

Test akumulátoru je prováděn periodicky proudovým impulzem. První test AKU je proveden 5 min. po zapnutí, dále pak každých 8,5 min. Při periodickém testu je kontrolováno svorkové napětí AKU i rozdíl test/klid. Akumulátor je chráněn proti hlubokému vybití, aby nedošlo k jeho poškození a zkrácení životnosti. Negativní výsledek testu akumulátoru je signalizován na ústředně.

V případě napájení modulu z externího zdroje je kontrolována přítomnost externího napájení.

Prvek MHY 924 je určen k připojení k zařízení bezpečnému ve smyslu ČSN EN 60950 a splňuje požadavky normy pro vstupní/výstupní zařízení ČSN EN 54-18.