MHY 923
MHY 923
Vstupní / výstupní prvek (člen akční)
MHY 923 je adresovatelný prvek EPS

MHY 923 je adresovatelný prvek EPS, který je určen:

  • k ovládání a snímání navazujících zařízení vázaných
  • k připojení a nulování speciálních čidel EPS v adresovatelném systému EPS LITES s ústřednami MHU 109 a MHU 110/111, vyráběnými LITES Liberec s. r. o. Prvek se zapojuje do hlásicí linky ústředny. Adresa se nastavuje pomocí adresovacího přípravku MHY 535.

Obsahuje jedno samostatně ovladatelné bistabilní relé a jeden vstup pro přenos informací do ústředny. Tento vstup umožňuje kontrolu připojeného vnějšího zařízení ovládaného vestavěným relé, nebo lze vstup nastavit jako nezávislý. Na tento vstup lze připojit, např. hlásič nasávací, kde je součastně zapojen rozpínací kontakt (porucha) a spínací kontakt (poplach).

Reléový výstup se aktivuje podle druhu zapojení a nastavení v konfiguračním programu ústředny:
a) z ústředny po splnění zadaných podmínek nezávisle nebo v závislosti na stavu vstupu,
b) automaticky při nulování ústředny. Relé zde plní funkci pro nulování připojeného hlásiče.

Elektrické obvody prvku jsou na desce s plošnými spoji, která je umístěna v plastové krabici se snímatelným víkem.

Prvek obsahuje vstupní obvod, který lze zapojit buď jako optoizolovaný, nebo pro připojení spínacího či rozpínacího kontaktu. Vstup lze zapojit jako vyvážený hlídaný na přerušení a zkrat s možností přenosu poruchy připojeného zařízení. V hlídaném režimu je aktivace vstupu prvku MHY 923 zapojeného v systému MHU 110/111 indikována blikáním LED prvku.

Adresovatelná část registruje komunikaci z ústředny, přihlásí se na nastavené adrese a do ústředny předá informaci o situaci na vstupu (KLID, POPLACH, PORUCHA).

 

MHY 923 použití

 

Technické parametry
Napájecí napětí (18 až 21) Vimp
Jmenovité napájecí napětí (17 až 20) Vimp
Klidový proud (pro zápočet do proudu linky) max. 200 µA
Vstup optoizolovaný - napěťový
vstupní napětí 9 V ÷ 30 V (logická 1), 0 V ÷ 3 V (logická 0)
vstupní odpor cca 10 kΩ
Vstupní kontakt spínací/rozpínací
odpor vedení a sepnutého kontaktu max. 1 kΩ
odpor rozepnutého kontaktu min. 10 kΩ
výstupní testovací napětí cca 19 Vimp
výstupní testovací proud max. 1,9 mA
Vstup hlídaný
testovací napětí 17÷20 Vimp
odpor vedení max. 100 Ω
test. proud klid cca 0,95 mAimp
test. proud poplach cca 1,4 mAimp
test. proud porucha hlásiče cca 0,65 mAimp
odpor klid 10 kΩ
odpor poplach 4,7 kΩ
odpor porucha hlásiče 20 kΩ
Optická signalizace červená LED
Reléový přepínací kontakt max. 40 V, max. 1 A
max. 30 W, max. 40 VA
Nastavení adresy (přípravkem MHY 535) 1 – 128
Průřez připojitelných vodičů (0,2 ÷ 1,5) mm²
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 40
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Rozměry (81 × 81 × 24) mm
Hmotnost cca 95 g

 

Prvek MHY 923 je určen k připojení k zařízení bezpečnému ve smyslu ČSN EN 60950.

Při projektování hlásiče je nutné dbát doporučení a opatření ke snížení vlivu rušivých napětí a předpisů pro projekci ústředen EPS.

 

Pracovní podmínky
Prvek je určen pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3.
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5
rozsah pracovních teplot (-25 až +70) °C
rozsah relativní vlhkosti vzduchu max. 95 % při +40 °C
rozsah atmosférického tlaku (86 až 106) kPa
bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu
Z: zvláštní podmínky 3Z1 tepelné záření zanedbatelné
B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flóry a fauny
C: chemicky aktivní látky 3C1
S: mechanicky aktivní látky 3S1
M: mechanické podmínky 3M1
Doba trvání významné teploty
(45 až 70)°C
2 měsíce/rok
Doba trvání významné vlhkosti
(85% až 95%/≤ 40°C)
100 hodin/rok