MHY 919
MHY 919
Obslužné pole požární ochrany
Obslužné pole požární ochrany (OPPO) MHY 919 je unifikovaná jednotka, která umožňuje základní obsluhu ústředny elektrické požární signalizace a indikuje její nejdůležitější stavy.

Obslužné pole požární ochrany (OPPO) MHY 919 je unifikovaná jednotka, která umožňuje základní obsluhu ústředny elektrické požární signalizace a indikuje její nejdůležitější stavy. Připojuje se k ústředně MHU 115 jednoduchým nebo kruhovým vedením sériové linky RS 485 pomocí rozšiřující desky SL-RS 485.

OPPO umožňuje jednotnou obsluhu ústředen EPS zásahovým složkám hasičského záchranného sboru při poplachu a při zkouškách. Obsluha má k dispozici optickou indikaci sedmi provozních stavů ústředny a může ústřednu EPS ovládat prostřednictvím čtyř spínacích funkcí.

Funkce (stavy) ústředny jsou indikované svítivými diodami:
OPPO v provozu zelená LED
ZDP spuštěno rudá LED
SHZ spuštěno rudá LED
Ovládání při požáru VYP žlutá LED
Akustika vypnuta žlutá LED
Poplach rudá LED
ZDP vypnuto žlutá LED

 

Spínací funkce
Zapnutí – vypnutí požárního ovládání prosvětlené tlačítko s aretací
Zapnutí - vypnutí akustiky prosvětlené tlačítko
Zpětné nastavení EPS tlačítko s mechanickou krytkou
Zapnutí – vypnutí ZDP prosvětlené tlačítko s aretací
Zkouška ZDP tlačítko s mechanickou krytkou

 

OPPO MHY 919 odpovídá normě DIN 14661 (novelizovanému vydání ze srpna 2001) z hlediska uspořádání předního panelu, konstrukčního řešení a funkce.

S ústřednou MHU 115 se propojí jednoduchým nebo kruhovým vedením RS 485 prostřednictvím rozšiřující desky SL-RS 485 umístěné v ústředně.

OPPO obsahuje výstup k ovládání elektromagnetického zámku klíčového trezoru (KTPO).

 

Technické parametry 
Napájení z ústředny EPS 18 až 30 Vss
Odběr (bez zátěže připojené k výstupu KTPO) max. 40 mA
Výstup otevřený kolektor pro ovládání KTPO max. 30 V, max. 200 mA
Délka a odpor komunikačních vodičů RS 485 max. 1000 m, max. 50 Ω
Max. odpor napájecích vodičů RS 485 dle velikosti zátěže
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 40
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Připojení vodičů šroubovými svorkami
Průměr připojovaného vodiče 0,5 až 1,5 mm
Rozměry 270 × 185 × 95 mm
Hmotnost 4,2 kg

Panel je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

Pracovní podmínky 
OPPO je určeno pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3. 
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5
rozsah pracovních teplot -5°C až +55°C
rozsah relativní vlhkosti vzduchu ≤75%,10 dní v roce 95% při +40 °C, v ostatních dnech příležitostně 85%
 rozsah atmosférického tlaku 66 až 106 kPa
bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Z: zvláštní podmínky 3Z1 tepelné záření zanedbatelné
B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flóry a fauny
C: chemicky aktivní látky 3C1
S: mechanicky aktivní látky 3S1
M: mechanické podmínky 3M1