MHY 913
MHY 913
Přídavný panel pro připojení OPPO k MHU 103-109
Přídavný panel MHY 913 je prvek EPS, který umožňuje připojit obslužné pole požární ochrany (OPPO) a zařízení dálkového přenosu (ZDP) k ústřednám EPS LITES

Přídavný panel MHY 913 je prvek EPS, který umožňuje připojit obslužné pole požární ochrany (OPPO) a zařízení dálkového přenosu (ZDP) k ústřednám EPS LITES MHU 103, MHU 106, MHU 108 a MHU 109.

Přídavný panel je ocelová uzamykatelná krabice uzpůsobená pro montáž na zeď. Na předním panelu jsou signalizační prvky, které zobrazují čtyři stavy zařízení EPS. Uvnitř přídavného panelu jsou umístěny dva spínače a jeden signalizační prvek. Zařízení je napájené z ústředny EPS.

 

Zobrazované stavy na vrchním panelu:
Provoz zelená LED (HL1)
Akustika vypnuta žlutá LED (HL2)
ZDP spuštěno žlutá LED (HL3)
ZDP vypnuto žlutá LED (HL4)
Zobrazovaný stav uvnitř zařízení: 
ZDP vypnuto z přídavného panelu žlutá LED (HL5)
Spínací funkce: 
Zapnutí - vypnutí ZDP tlačítko (SA1)
Zapnutí - vypnutí akustiky (vnější) tlačítko (SA2)

 

Technické parametry
Napájení z ústředny EPS 12 nebo 24 V ss
Odběr klidový 10 mA
Odběr maximální 40 mA
Připojení vodičů šroubovými svorkami
Průřez připojitelných vodičů (0,25 ÷ 2,0) mm²
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 30
Stupeň odrušení podle ČSN EN 50022 zařízení třídy B
Rozměry (294 × 147 × 41) mm
Hmotnost 1,5 kg

Panel je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

Pracovní podmínky
Panel přídavný MHY 913 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -5 °C až +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 80% při +40 °C
Atmosférický tlak 66 až 106 kPa