MHY 912
MHY 912
Obslužné pole požární ochrany - OPPO
Obslužné pole požární ochrany (OPPO) MHY 912 je unifikovaná jednotka, která umožňuje základní obsluhu ústředny elektrické požární signalizace a indikuje její nejdůležitější stavy.

OPPO umožňuje jednotnou obsluhu ústředen EPS zásahovým složkám hasičského záchranného sboru při poplachu a při zkouškách. Obsluha má k dispozici optickou indikaci sedmi provozních stavů ústředny a může ústřednu EPS ovládat prostřednictvím pěti spínacích funkcí.

Funkce (stavy) ústředny jsou indikované svítivými diodami:
OPPO v provozu zelená LED
ZDP spuštěno žlutá LED
SHZ spuštěno rudá LED
Ovládání při požáru VYP žlutá LED
Akustika vypnuta žlutá LED
Poplach rudá LED
ZDP vypnuto žlutá LED

 

Spínací funkce
Zapnutí – vypnutí požárního ovládání prosvětlené tlačítko s aretací
Zapnutí – vypnutí akustiky prosvětlené tlačítko
Zpětné nastavení EPS tlačítko s mechanickou krytkou
Zapnutí – vypnutí ZDP prosvětlené tlačítko s aretací
Zkouška ZDP tlačítko s mechanickou krytkou

 

OPPO MHY 912 odpovídá normě DIN 14661 (po novele ze srpna 2001) z hlediska uspořádání předního panelu, konstrukčního řešení a funkce. OPPO je napájeno z připojené ústředny EPS.

Technické parametry
Napájení z ústředny EPS 12 až 24 V
Odběr indikační LED při 12 V cca 6 mA, při 24 V cca 12 mA
Připojení vodičů šroubovými svorkami
Průměr připojovaného vodiče 0,5 až 1,5 mm
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 40
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Rozměry 270 × 185 × 95 mm
Hmotnost 4,2 kg

 

Panel je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
OPPO je určeno pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek
podle ČSN EN 60721-3-3.
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5
rozsah pracovních teplot -5 °C až +55 °C
rozsah relativní vlhkosti vzduchu ≤ 75%, 10 dní v roce 95% při +40 °C, v ostatních dnech příležitostně 85%
 rozsah atmosférického tlaku 66 až 106 kPa.
bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Z: zvláštní podmínky 3Z1 tepelné záření zanedbatelné
B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flóry a fauny
C: chemicky aktivní látky 3C1
S: mechanicky aktivní látky 3S1
M: mechanické podmínky 3M1