MHY 910
MHY 910
Člen akční relé
Člen akční relé MHY 910 je reléový prvek (bezpotenciálový) elektrické požární signalizace adresovatelného typu

Člen akční relé MHY 910 je reléový prvek (bezpotenciálový) elektrické požární signalizace adresovatelného typu v systému LITES s ústřednou MHU 109 nebo s ústřednami MHU 110 a MHU 111.

Je určen k ovládání zařízení vázaných s protipožární ochranou.
Zapojuje se dvoudrátově do hlásicí linky, aktivuje se automaticky z ústředny po zahlášení hlásičů vázaných na člen přes logiku v ústředně, popřípadě jiných podmínek. Zadání logiky a případných jiných podmínek do ústředny se provádí pomocí konfiguračního počítače. Vypnutí členu se děje na povel z ústředny.
Člen akční je napájen z hlásicí linky. Odebíraný proud je určen pro komunikační obvody s ústřednou a odvod udržovacího proudu pro akumulátor, který je určen jako zdroj pro napájení relé. Akumulátor je periodicky testován na tvrdost, v případě nevyhovění požadavku se na ústředně signalizuje porucha. Dále se jako porucha na ústředně signalizuje sejmutí krytu a odpojení od vedení hlásicí linky.
Elektrické obvody členu jsou na desce s plošnými spoji. Akumulátor je uchycen v držáku spojeném rovněž s deskou. Deska je umístěna v plastové krabici se snímatelným krytem.
Připojení vodičů je do šroubových svorek.

 

Technické parametry
Napájení adresovatelné ústředny LITES
Maximální klidový proud (pro zápočet do proudu linky) 500 µA
Zapojení do systému hlásicí linka ústředny
Nastavitelné adresy 1 ÷ 127
Průřez připojitelných vodičů (0,2 ÷ 1,5) mm²
Sepnutí a vypnutí relé na povel ústředny po hlásicí lince
Relé
1 přepínací kontakt max. 40 V / 1 A
max. 30 W / 40 VA
Proud v akci max. 5 mA
Spotřeba proudu pro 2 × 1 hod. akce <= 10 mAh = 10% kapacity aku.
Energie pro sepnutí relé NiCd akumulátor 9 V / 110 mAh
Akumulátor
Udržovací proud (zahrnutý do klidového proudu) odebírá se z hlásicí linky
testování tvrdosti periodicky proudovým impulzem
nevyhovění požadavku tvrdosti signalizace na ústředně
doporučené typy V7/8R typ Varta, Best-Nr 05022 101 052
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 40
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 50022
zařízení třídy B
Rozměry (100 × 75 × 62) mm
Hmotnost cca 125 g

 

Výrobek je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Akční člen relé MHY 910 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím, klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosení a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -15 °C až +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C (3 × 21 dní za rok)
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa