MHY 909
MHY 909
Akční člen piezo
Člen akční piezo MHY 909 je akustický signalizační prvek elektrické požární signalizace adresovatelného typu

Člen akční piezo MHY 909 je akustický signalizační prvek elektrické požární signalizace adresovatelného typu v systému LITES s ústřednou MHU 109, MHU 110 nebo MHU 111.

Je určen hlavně k vyhlašování úsekových poplachů.
Zapojuje se dvoudrátově do hlásicí linky, aktivuje se automaticky z ústředny po zahlášení hlásičů vázaných na člen přes logiku v ústředně, popřípadě jiných podmínek. Zadání logiky a případných jiných podmínek do ústředny se provádí pomocí konfiguračního počítače. Vypnutí členu se děje na povel z ústředny.
Člen akční je napájen z hlásicí linky. Odebíraný proud je určen pro komunikační obvody s ústřednou a odvod udržovacího proudu pro akumulátor, který je určen jako zdroj pro výkonový akustický prvek. Akumulátor je periodicky testován na tvrdost, v případě nevyhovění požadavku se na ústředně signalizuje porucha. Dále se jako porucha na ústředně signalizuje sejmutí krytu a odpojení od vedení hlásicí linky.
Člen má dvě přepínatelné úrovně akustického výkonu.
Elektrické obvody členu jsou na desce s plošnými spoji, akustický výkonový prvek (piezo element s rezonátorem) je přichycen k této desce.
Akumulátor je uchycen v držáku spojeném rovněž s deskou. Deska je umístěna v plastové krabici se snímatelným krytem. Připojení vodičů je do šroubových svorek.

 

Technické parametry
Napájecí napětí adresovatelné ústředny LITES
Maximální klidový proud (pro zápočet do proudu linky) 500 µA
Zapojení do systému hlásicí linka ústředny
Nastavitelné adresy 1 ÷ 127
Počty členů maximální
linka jednoduchá 4
linka kruhová 8
ústředna celkově 16
Odpor vedení linky max. 100 Ω
Spuštění akustické signalizace na povel z ústředny po hlásicí lince
Akustický výkon (přepínatelný) a) 95 ± 5 dB/1m
b) 50 % hodnoty a)
Energie pro výkonový akustický prvek NiCd akumulátor 9 V, 110 mAh
Akumulátor
udržovací proud (zahrnutý do klidového proudu) odebírá se z hlásicí linky
testování tvrdosti periodicky proudovým impulzem
nevyhovění požadavku tvrdosti signalizace na ústředně
doporučené typy V7/8R typ Varta, Best-Nr 05022 101 052
Výkonový akustický prvek
proud v akci max. 20 mA
spotřeba proudu pro 2 × 1 hod. akce < 30 mAh = 30 % kapacity akumulátoru
Sejmutí krytu, odpojení členu od vedení signalizace na ústředně
Průřez připojitelných vodičů (0,2 ÷ 1,5) mm²
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 40
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 50022
zařízení třídy B
Rozměry (100 × 75 × 62) mm
Hmotnost cca 250 g

 

Výrobek je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Praqcovní podmínky
Rozsah pracovních teplot -5 °C až +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C (3 × 21 dní za rok)
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa