MHY 907/908
MHY 907/908
Skříň reléová
Skříně reléové MHY 907 a MHY 908 jsou určeny k ovládání výkonových protipožárních zařízení v adresovatelném systému EPS LITES.

Skříně reléové MHY 907 a MHY 908 jsou určeny k ovládání výkonových protipožárních zařízení v adresovatelném systému EPS LITES.

Reléové skříně MHY 907.127 a MHY 908.128 komunikují s adresovatelnými ústřednami MHU 109, MHU 110, MHU 111 a při použití přídavné desky i s neadresovatelnou ústřednou MHU 113 prostřednictvím sériového rozhraní RS 485. Výstupní kontakty určené pro ovládání dalších zařízení jsou samostatně ovladatelné. Funkce reléové skříně lze ověřovat systémovým testem z ústředny a také testem vyvolaným tlačítky v reléové skříni.

 

Technické parametry
  MHY 907.127 MHY 908.128
Napájecí stejnosměrné napětí 9 V až 27 V
Proudový odběr (max.) - v klidu 6,0 mA
při poplachu 80 mA
při testu 85 mA
Délka vedení RS 485 max. 1000 m
Rozsah adresace 0 až 15
Průměr připojitelných vodičů Cu jádro ø0,5 ÷ 1,5 mm
Výstupní kontakty druh - přepínací
počet samostatně ovladatelných kontaktů 7 4
max. spínaný proud 1 A 7 A
max. spínané napětí 48 V 250 V
min. spínané napětí - 20 V
max. spínaný výkon 30 Wss/
42 VAst
50 Wss/
1500 VAst
min. spínaný výkon - 10 W
použití pro síťové obvody ne ano
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 30
Zařízení třídy ochrany podle ČSN EN 60950 III I
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Rozměry (268 × 218 × 60) mm
Hmotnost 2,1 kg

Poznámka:
Reléové skříně označené bez začíslí, tj. MHY 907 nebo MHY 908, byly určeny pro spolupráci s ústřednou MHU 109. Některé parametry mohou být v porovnání s novými typy rozdílné.

 

Pracovní podmínky
Reléová skříň je určena pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -5 °C až +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 80% při +40 °C
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa
Montážní poloha svislá na stěny bez otřesů