MHY 739
MHY 739
MHY 739 - redukce sestavená
Redukce MHY 739 je určená pro přechod ze zásuvek MHY 717 na zásuvku MHY 734 pro připojení hlásičů systému elektrické požární signalizace LITES.

Redukce MHY 739 umožňuje připojení interaktivních hlásičů požáru MHG 161, MHG 162, MHG 243, MHG 261, MHG 262, MHG 262i, MHG 361, MHG 362, MHG 861, MHG 862 a MHG 862i do
analogového adresovatelného systému elektrické požární signalizace LITES a připojení neadresovatelných (konvenčních) hlásičů MHG 231, MHG 331 a MHG 531 do konvenčního systému bez nutnosti demontáže původní zásuvky MHY 717.
Jde o výlisek z plastické hmoty, identický se spodní částí hlásiče příslušejícího do zásuvky MHY 717, na němž je nasazena zásuvka MHY 734. Kontakty z původní zásuvky MHY 717 jsou redukcí MHY 739 vyvedeny na příslušné svorky zásuvky MHY 734. Vyvedeny jsou kladné svorky linky/smyčky, záporná svorka linky/smyčky a svorka pro připojení svítidla paralelní  signalizace.

Redukce MHY 739 je určena pro tyto varianty zásuvky: 
MHY 717.011 zásuvka pro konvenční (neadresovatelné) hlásiče MHG 120.023, MHG 120.024, MHG 123, MHG 124, MHG 220.032, MHG 220.033, MHG 320.029, MHG 320.030, MHG 321.037, MHG 321.038, připojené na ústřednách MHU 106 a MHU 108, (MHU 103, MHU 113, MHU 115, MHU 116/117)*.
V těchto zásuvkách nejsou propojeny kladné svorky smyčky. Smyčka se uzavírá vložením hlásiče do zásuvky. Hlásič má propojeny kladné kontakty smyčky. Vyjmutím hlásiče dojde k rozpojení smyčky a k signalizaci poruchy.
MHY 717.015 zásuvka pro adresovatelné hlásiče MHG 141, MHG 241 a MHG 341 připojené na ústřednách MHU 109 a MHU 110/111 (MHU 115, MHU 116/117)*.
V těchto zásuvkách jsou propojeny kladné svorky propojkou, přítomnost hlásiče na lince se kontroluje dotazem z ústředny.
*Poznámka V systémech s takto označenými ústřednami se zásuvky MHY 717 vyskytují po opravách a rekonstrukcích.

 

Technické parametry
Jmenovité napětí 20 V
Max. přípustné napětí 35 V
Max. přípustný svorkový proud 150 mA
Průřez připojitelných vodičů (0,2 až 2,5) mm2
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 43
Hmotnost cca 130 g
Rozměry redukce (Ø 106 × 41) mm
Rozměry zásuvky MHY 717 s redukcí (Ø 111 × 45) mm

 

Pracovní podmínky
Zásuvka MHY 717 včetně redukce MHY 739 je určena pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5
- rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
- rozsah relativní vlhkost vzduchu ≤ 75 %, 3 × 21 dní v roce 98 % při 40 °C
v ostatních dnech příležitostně 85 %
Atmosférický tlak (86 až 106) kPa

 

Informativní údaje
Signalizace demontáže redukce MHY 739 s hlásičem ze svorkovnice stav PORUCHA na ústředně
Adresovatelný systém Ztráta adresy
Neadresovatelný (konvenční) systém Přerušení smyčky