MHY 735
Adaptér pro zásuvku do vzduchotechniky
Adaptér pro vzduchotechniku MHY 735 je zařízení elektrické požární signalizace, které se používá v případě, kdy je nutné hlásič chránit před účinky proudění vzduchu

Adaptér pro vzduchotechniku MHY 735 je zařízení elektrické požární signalizace, které se používá v případě, kdy je nutné hlásič chránit před účinky proudění vzduchu nadměrnou rychlostí (např. v potrubí vzduchotechnického zařízení).

Adaptér pro vzduchotechniku je plastová krabice s průhledným víkem se dvěma trubkami, kterými se do adaptéru přivádí vzduch z potrubí vzduchotechniky.

Adaptér se používá v případě, kdy nelze hlásič instalovat přímo (například v potrubí vzduchotechnického zařízení, kde vzduch proudí vysokou rychlostí). Při proudění vzduchu v potrubí se vstupní trubkou vzduch nasaje do adaptéru, kde je proudění vzduchu zpomaleno, takže pro funkci hlásiče jsou vytvořeny optimální podmínky. Nasátý vzduch je pak výstupní trubkou odveden zpět do vzduchotechnického potrubí.

Adaptér je vyráběn ve dvou variantách. První varianta označená MHY 735 s délkou zasunutí trubek do potrubí 170 mm, druhá varianta MHY 735.146 pro menší rozměry vzduchotechnického potrubí s délkou zasunutí 98 mm. Obě varianty adaptéru jsou kromě délky zasunutí trubek zcela totožné.

Do adaptéru MHY 735 (MHY 735.146) je možné instalovat tyto typy zásuvek:

MHY 734 - zásuvka pro adresovatelné interaktivní hlásiče (MHG 161, MHG 162, MHG 243, MHG 261, MHG 262, MHG 861, MHG 862), připojené k adresovatelné ústředně (MHU 109, MHU 110/111, MHU 115, MHU 116/117)

MHY 734.029 - zásuvka pro konvenční, neadresovatelné hlásiče (MHG 231) připojené ke konvenční, neadresovatelné ústředně (např. MHU 113).

MHY 734.037 - zásuvka autonomní se šroubovými svorkami. Zásuvka umožňuje autonomní použití hlásiče mimo systém EPS. Je napájena z externího zdroje. Do této zásuvky se připojují hlásiče MHG 261V, MHG 262V, MHG 861V, MHG 862V. Výstupem zásuvky je relé Poplach a Porucha. Přívodní vodiče se připojují do šroubových svorek.

MHY 734.038 - zásuvka autonomní s krimpovacím konektorem. Všechny vlastnosti jsou stejné, jako u MHY 734.037.
Zásuvka a hlásič nejsou součástí výrobku a dodávají se samostatně.

Technické parametry
Rozměry krabice (180 × 182 × 111) mm
Rozteč vstupní a výstupní trubky 218 mm
Hloubka zasunutí trubek do potrubí MHY 735 170 mm
Šířka potrubí cca 300 až 1500 mm
Hloubka zasunutí trubek do potrubí MHY 735.146 cca 125 až 500 mm
Šířka potrubí 98 mm
Hmotnost 200 g
Rychlost proudění v potrubí (1 až 20) m/s

 

Pracovní podmínky
Výrobek je určen pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60 721-3-3:
Rozsah pracovních teplot -5 °C až 60 °C
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5
-rozsah pracovních teplot -5°C až +60°C
-bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Z: zvláštní podmínky 3Z1, 3Z8
B: biologické podmínky 3B1
C: chemicky aktivní látky 3C2
S: mechanicky aktivní látky 3S1
M: mechanické podmínky 3M2
Výrobek je nutné chránit před působením přímých slunečních paprsků. Výrobek není odolný proti působení benzinu, nafty, oleje a mazacích tuků, rovněž ne proti silným kyselinám.