MHY 734.037
Zásuvka autonomní s výstupním relé poplach a porucha se svorkovnicí
Zásuvka MHY 734.037 je určena pro připojení optických interaktivních hlásičů

Zásuvka MHY 734.037 je určena pro připojení optických interaktivních hlásičů požáru MHG 261V k autonomní signalizaci požáru. Je vybavena poplachovým a poruchovým relé.

Při aktivaci hlásiče sepne poplachové relé a rozsvítí se červené LED na hlásiči. Poruchové relé je v klidovém stavu sepnuto. K rozepnutí relé dojde při vyjmutí hlásiče ze zásuvky, přerušení napájení, nebo v případě zaprášení hlásiče, kdy již by nebyla funkce hlásiče spolehlivá. Zásuvka autonomní je napájena z externího zdroje. Ukončení signalizace Požár a uvedení zásuvky do klidového stavu se provádí přerušením přívodu napájecího napětí. Při použití zásuvky MHY 734.037 s hlásičem MHG 261V lze využít možnosti nastavení interaktivního hlásiče pomocí přípravku adresovacího MHY 535 (citlivost, doba reakce atd.). Autonomní zásuvka s hlásičem MHG 261V není vhodná do prostorů se zvýšenou prašností.

MHY 734.035 schéma

Technické parametry
Napájecí napětí ss/st (9 až 30) V
Výstupní napětí pro hlásič 22 V ±3%
Klidový proud 14 mA ±20%
Proud při poplachu vč. opt.signalizace 30 mA ±25%
Max. spínané napětí / proud kontaktu 48 V / 1 A
Signalizace - požární poplach bezpotenciálový přepínací kontakt červené LED na hlásiči
Signalizace - porucha bezpotenciálový přepínací kontakt
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 43 – základní, IP 44 – s krycí deskou
Průřez připojovacích vodičů (0,2 až 0,75) mm2
Hmotnost 80 g
Rozměry ⌀( 98 × 30) mm

 

Výrobek je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Výrobek je určen pro vnitřní prostory objektů s prostředím s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-5 a všude tam, kde vyhovuje svým krytím, klimatickou odolností, a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosení a námrazám.
K: klimatické podmínky pro prostředí 5K2
rozsah pracovních teplot (-25 až +70) °C
rozsah relativní vlhkosti vzduchu max. 95 % při +40 °C
rozsah atmosférického tlaku (86 až 106) kPa
bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu
Z: zvláštní podmínky 3Z1 tepelné záření zanedbatelné
B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flóry a fauny
C: chemicky aktivní látky 3C1
S: mechanicky aktivní látky 3S1
M: mechanické podmínky 3M1
Doba trvání významné teploty (45 až 70)°C 2 měsíce/rok
Doba trvani významne vlhkosti (85% a. 95%/. 40‹C) 100 hodin/rok