MHY 734.035
MHY 734.035
Zásuvka autonomní pro interakt. Hlásič - relé Požár, Porucha
Zásuvka MHY 734.035 je určena pro připojení interaktivních hlásičů požáru

Zásuvka MHY 734.035 je určena pro připojení interaktivních hlásičů požáru MHG 261V k jakékoliv autonomní signalizaci požáru v místě zásuvky s hlásičem nebo pro signalizaci požáru u kolejových vozidel.

Je vybavena poplachovým a poruchovým relé. Poruchové relé je rozepnuto v případě vyjmutí hlásiče ze zásuvky, přerušení napájení, nebo v případě zaprášení hlásiče, kdyby již nebyla jeho funkce spolehlivá. Při použití zásuvky MHY 734.035 s hlásičem MHG 261V lze využít možnosti nastavení interaktivního hlásiče pomocí MHY 535 (citlivost, doba reakce atd.)

 

Technické parametry
Napájecí napětí 24 V±30 %
Výstupní napětí pro hlásič 22 V±3 %
Klidový proud 14 mA±20 %
Proud při poplachu včetně optické signalizace 30 mA±25 %
Signalizace bezpotenciálové kontakty, červené LED
Požární poplach RIOM bezpotenciálový kontakt (2x)
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 43 - základní
Rozměry (ø 98 × 30) mm
Hmotnost 80 g

 

Pracovní podmínky
Výrobek je určen pro vnitřní prostory objektů s prostředím s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-5 a všude tam, kde vyhovuje svým krytím, klimatickou odolností, a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosení a námrazám.
K: klimatické podmínky pro prostředí 5K2
rozsah pracovních teplot -25°C až +70°C
relativní vlhkost vzduchu <= 75 %
3 × 21 dní v roce 98 % při 40 °C, v ostatních dnech příležitostně 85 %
Atmosférický tlak 66 až 106 kPa