MHY 734.031
Zásuvka pro požární uzávěry
Zásuvka MHY 734.031 je určena ve spojení s automatickým požárním hlásičem LITES k ovládání dalšího zařízení, např. požárního uzávěru.

Zásuvka MHY 734.031 je určena ve spojení s automatickým požárním hlásičem LITES k ovládání dalšího zařízení, např. požárního uzávěru.

Zásuvka je napájena střídavým nebo stejnosměrným napětím 24 V. Pro napájení hlásiče je napětí usměrněno a stabilizováno. V případě aktivace hlásiče do poplachového stavu sepne v zásuvce relé. Nezávislý přepínací kontakt relé lze využít k ovládání např. požárního uzávěru. Zpětné nastavení se provede odpojením napájení.

 

Technické parametry
Napájecí napětí 24V ss, st ± 15 %
Vlastní odběr  
klidový stav max. 5 mA
poplachový stav max. 50 mA (včetně hlásiče)
Připojitelné hlásiče MHG 231.070, MHG 331.071
Kontakt relé
proud max.1 A
napětí max. 60 Vss / 30 Vst
Zpětné nastavení - nulování zásuvky přerušení napájení na min. 2 s
Průřez připojitelných vodičů 0,2 ÷ 1,5 mm²
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 43 - umístění na stropě, IP 40 - jiné umístění
Rozměry ø98 × 28 mm
Hmotnost cca 95 g

 

Pracovní podmínky
Zásuvka pro požární uzávěry MHY 734.031 je určena pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25°C až +70°C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40°C
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa