MHY 734.028
MHY 734.028
Zásuvka pro připojení samočinných interaktivních hlásičů
Zásuvka MHY 734.028 je určena pro připojení samočinných interaktivních hlásičů požáru

Zásuvka MHY 734.028 je určena pro připojení samočinných interaktivních hlásičů požáru do systému elektrické požární signalizace LITES tam, kde je třeba doplňkové akustické signalizace při aktivaci hlásiče (nemocnice, hotely, ubytovny apod.).

Jde o zásuvku MHY 734 doplněnou o obvod vydávající akustický signál.
Zásuvku MHY 734.028 lze použít pro hlásiče adresovatelné MHG 161, MHG 261, MHG 361, MHG 362, MHG 861, MHG 243 a hlásiče neadresovatelné MHG 231, MHG 331, MHG 531. Hladina okolního hluku v místě nasazení max. 40 dB.

 

Technické parametry
Maximální přípustné napětí 35 V
Maximální svorkový proud 150 mA
Průřez připojitelných vodičů (0,2 ÷ 2,5) mm²
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 40
Rozměry ø98 × 30 mm
Hmotnost cca 90 g
Akustický obvod
Napájecí napětí 20 Vimp
Střední proud při aktivaci hlásiče 0,5 mA
Úroveň hlasitosti typ. 60 dB/m

 

Výrobek je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Zásuvka s akustickou signalizací MHY 734.028 je určena pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot 0 °C až +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 80% při +40 °C
Atmosférický tlak (86 až 106) kPa

Poznámka:
Při použití neadresovatelných hlásičů nebo při aktivaci izolátoru interaktivních hlásičů je nutné přerušit propojku mezi svorkami napájení +L1 a +L2.