MHY 717.027
MHY 717.027
Zásuvka pro požární uzávěry
Zásuvka MHY 717.027 je určena ve spojení s automatickým požárním hlásičem LITES k ovládání dalšího zařízení, např. požárního uzávěru.

Zásuvka MHY 717.027 je určena ve spojení s automatickým požárním hlásičem LITES k ovládání dalšího zařízení, např. požárního uzávěru.

Zásuvka je napájena střídavým napětím 24 V (dvoupólová svorkovnice). Pro napájení hlásiče je napětí usměrněno a stabilizováno. V případě aktivace hlásiče do poplachového stavu sepne v zásuvce relé. Nezávislý přepínací kontakt relé (vyveden na trojpólovou svorkovnici) lze využít k ovládání např. požárního uzávěru. Stav, kdy je hlásič aktivován, je opticky signalizován červenou LED na boku zásuvky i na hlásiči. Nulování poplachového stavu hlásiče se provádí stisknutím tlačítka na boku zásuvky. V případě potřeby lze k zásuvce připojit paralelní nulovací tlačítko. Zásuvka je upravená ze zásuvky MHY 717.

 

Technické parametry
Napájecí napětí 24± 15 % Vst
Vlastní odběr
klidový stav max. 5 mA
Poplachový stav (včetně hlásiče)
proudové hlásiče
(MHG 220.033, MHG 124, MHG 320.031)
max. 35 mA
napěťové hlásiče
(MHG 220.032, MHG 123, MHG 320.029, MHG 320.030)
max. 60 mA
Kontakt relé - proud max.1 A
Kontakt relé - napětí max. 60 Vss / 30 Vst
Průřez připojitelných vodičů 0,2 ÷ 1,5 mm²
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 43
Rozměry ø111 × 22 mm
Hmotnost cca 120 g

 

Pracovní podmínky
Zásuvka pro požární uzávěry MHY 717.027 je určena pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C
Atmosférický tlak (86 až 106) kPa