MHY 536
MHY 536
Přípravek adresovací
Přípravek adresovací MHY 536 je servisní přípravek určený k nastavení a kontrole interaktivních a adresovatelných hlásičů systému elektrické požární signalizace LITES.

Přípravek adresovací MHY 536 je servisní přípravek určený k nastavení a kontroleinteraktivních a adresovatelných hlásičů systému elektrické požární signalizace LITES.

Přípravek je určen k nastavení adresy, parametrů a kontrole interaktivních hlásičů, interaktivních akčních členů, jednotky adresovací, technologických hlásičů a lineárních hlásičů analogového systému elektrické požární signalizace LITES. Umožňuje motorické seřízení optické osy lineárního hlásiče MHG 664. Lze jej použít ke kontrole starších typů adresovatelných i neadresovatelných hlásičů. Přípravkem lze provádět kontrolu, případně měření na jednoduché nebo kruhové lince s adresovatelnými hlásiči.

Přípravek adresovací MHY 536 je přenosný digitální přístroj, který se obsluhuje šesti tlačítky. Je napájen  z  vestavěného  akumulátoru.  Nastavované  a  kontrolované  údaje  se  zobrazují  na alfanumerickém  displeji  2  ×  16  znaků.  Používá  se  při  uvádění  zařízení  elektrické  požární signalizace  do  provozu,  při  servisních  opravách  a  údržbě,  při  periodických  kontrolách provozuschopnosti apod. 

Aktualizace  firmware  přípravku  adresovacího  se  provádí  zkopírováním  souboru  aktuálního firmware ze stránek výrobce lites.dd:8083 do přípravku pomocí flash disku.

 

 

 

Technické parametry
Napájecí napětí (vestavěný AKU) 7,4 Vss
Odběr proudu při měření hlásiče  max. 150 mA
Odběr proudu při kalibraci motorů lineárního hlásiče  max. 800 mA
Kontrola výstupu hlásiče pro paralelní signalizaci červená LED
Zařízení třídy ochrany podle ČSN EN 61140 (ve spojení s dodávaným síťovým adaptérem)  III
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 30
Rozměry (200 × 110 × 50) mm
Hmotnost  cca 0,5 kg
Výstupní napětí pro napájení hlásiče  (22,5 ± 0,5) V
Rozsah aktivačního napětí UA (0 ÷ 21) V
Přesnost aktivačního napětí UA  ± 1 % z naměřené hodnoty
Rychlost nárůstu aktivačního napětí  
hlásiče teplot 0,2 V/s ± 10 %
ostatní hlásiče 0,1 V/s ± 10 %
Rozsah měření Uimp 0,12 ÷ 1Všp
Přesnost měření Uimp ± 1 % z naměřené hodnoty
Rozsah měření klidového odběru (0 ÷ 470) μA
Přesnost měření klidového odběru  ± 5 % z naměřené hodnoty
Rozsah nastavitelných adres 1 až 128

 Přípravek adresovací je určen k připojení k zařízení bezpečnému ve smyslu ČSN EN 60950.

 

HLÁSIČE A PRVKY PŘIPOJITELNÉ K PŘÍPRAVKU MHY 536
interaktivní MHG 161, MHG 162, MHG 243, MHG 261, MHG 262, MHG 262i, MHG 361,
MHG 362, MHG 861, MHG 862, MHG 862i, MHG 186, MHG 283, MHG 383,
MHG 661, MHG 662, MHG 664, MHY 419, MHG 942, MHG 943, MHY 922,
MHY 923, MHY 924, MHY 925, MHY 926
adresovatelné MHG 141, MHG 241, MHG 341, MHG 142, MHG 242, MHG 941, MHY 409,
MHY 909, MHY 910, MHA 141, MHA 142, MHA 143, MHA 144, MHA 145,
MHA 183, MHA 184
neadresovatelné MHG 120.023, MHG 120.024, MHG 123, MHG 124, MHG 220, MHG 231,
MHG 320, MHG 321, MHG 331, MHG 531, MHG 181, MHG 185, MHG 282,
MHG 385, MHG 386, MHG 585

 

Pracovní podmínky
Přípravek je určen pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3:
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K3
- rozsah pracovních teplot +5°C až +40 °C
- rozsah relativní vlhkosti vzduchu ≤ 80 % při 40 °C
- bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Z: zvláštní podmínky 3Z1 tepelné záření zanedbatelné
B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flory a fauny
C: chemicky aktivní látky 3C1
S: mechanicky aktivní látky 3S1
M: mechanické podmínky 3M1