MHY 535
MHY 535
MHY 535 - přípravek adresovací
Přípravek adresovací MHY 535 je servisní přípravek

Přípravek adresovací MHY 535 je servisní přípravek určený k nastavení a kontrole interaktivních a adresovatelných hlásičů systému elektrické požární signalizace LITES. řípravek lze použít ke kontrole automatických konvenčních hlásičů.

Přípravek je určen k nastavení adresy, parametrů a kontrole interaktivních hlásičů, interaktivníchakčních členů, jednotky adresovací, technologických hlásičů a lineárních hlásičů analogového systému elektrické požární signalizace LITES. Lze jej dále použít ke kontrole starších typů adresovatelných i neadresovatelných hlásičů.
Přípravek adresovací MHY 535 je přenosný digitální přístroj, který se obsluhuje šesti tlačítky. Je napájen z vestavěného akumulátoru. Nastavované a kontrolované údaje se zobrazují na alfanumerickém displeji 2 × 16 znaků. Používá se při uvádění zařízení elektrické požární signalizace do provozu, při servisních opravách a údržbě, při periodických kontrolách provozuschopnosti apod.

Přípravek umožňuje rovněž kontrolu nastavení výše uvedených parametrů:

  • elektrickou citlivost hlásičů kouře nebo teplot automaticky regulovaným aktivačním napětím UA, (neadresovatelné a adresovatelné hlásiče)
  • pozadí u hlásičů kouře optických
  • adresu adresovatelných hlásičů
  • kontrolu paralelní signalizace

Přístrojem lze provádět měření na lince, které umožňuje kontrolu adres linkových prvků včetně nastavení a stavu adresovatelných i interaktivních prvků. Přístroj lze použít i jako stejnosměrný voltmetr.

 

 

 

 

Technické parametry
Napájecí napětí baterie 8,4 Vss
Odběr proudu max. 50 mA
Výstupní napětí pro hlásiče (21,5 ± 0,5) V
Rozsah aktivačního napětí UA (0 ÷ 20) V
Rychlost nárůstu aktivačního napětí
hlásiče kouře optické 0,02 V/s ± 10 %
ostatní hlásiče 0,1 V/s ± 10 %
Rozsah měření Uimp 0,12 ÷1 Všp
Rozsah měření klidového odběru (0 ÷ 500) µA
Rozsah voltmetru (0 ÷ 50) Vss
Vstupní odpor voltmetru >10 MΩ
Kontrola paralelní signalizace červená LED
Krytí dle ČSN EN 60529 IP 30
Zařízení třídy ochrany dle ČSN EN 61010-1 III
Rozměry (200 × 112 × 50) mm
Hmotnost cca 0,55 kg

 Přípravek adresovací je určen k připojení k zařízení bezpečnému ve smyslu ČSN EN 60950.

 

HLÁSIČE A PRVKY PŘIPOJITELNÉ K PŘÍPRAVKU MHY 535
interaktivní MHG 161, MHG 162*, MHG 243, MHG 261, MHG 262, MHG 262i, MHG 361,
MHG 362, MHG 861, MHG 862, MHG 862i, MHG 186*, MHG 283, MHG 383,
MHG 661, MHG 662, MHG 664**
MHY 419, MHG 942, MHG 943, MHY 922, MHY 923, MHY 924, MHY 925
adresovatelné MHG 141, MHG 241, MHG 341, MHG 142, MHG 242, MHG 941, MHY 409,
MHY 909, MHY 910, MHA 141, MHA 142*, MHA 143, MHA 144, MHA 145*,
MHA 183, MHA 184*
neadresovatelné MHG 120.023, MHG 120.024, MHG 123, MHG 124, MHG 220, MHG 231,
MHG 320, MHG 321, MHG 331, MHG 531, MHG 181, MHG 185, MHG 282,
MHG 385, MHG 386, MHG 585

Nastavitelné parametry nabízené přípravkem MHY 535 pro jednotlivé typy interaktivních hlásičů jsou totožné s nastavením hlásičů nabízené konfiguračním programem analogových
adresovatelných ústředen.
Interaktivním hlásičům (vstupně/výstupním prvkům) lze nastavit adresa v rozsahu 1 až 128.

Poznámka: Při použití hlásičů s ústřednami MHU 110, MHU 111, MHU 115, MHU 116 a MHU 117 nastavuje hlásiče prioritně ústředna podle parametrů uvedených v konfiguračním programu.
Poznámka: * S vývojem nových typů hlásičů je nutná aktualizace firmware přípravku. Přípravek s neaktuálním firmware umožní u nových hlásičů pouze změnu adresy.
                  ** Přípravek neobsahuje funkci motorického nastavení optiky.

 

Pracovní podmínky
Přípravek je určen pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3:
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K3
- rozsah pracovních teplot +5°C až +40 °C
- rozsah relativní vlhkosti vzduchu ≤ 80 % při 40 °C
- bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Z: zvláštní podmínky 3Z1 tepelné záření zanedbatelné
B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flory a fauny
C: chemicky aktivní látky 3C1
S: mechanicky aktivní látky 3S1
M: mechanické podmínky 3M1
Rozsah pracovních teplot 0 °C až +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 80% při +40 °C
Atmosférický tlak 66 až 106 kPa

Poznámka:
Při měření parametrů hlásičů kouře musí být ovzduší prosté dýmu, aerosolů, technických plynů, mokré páry, zvířeného prachu a jiných nečistot. Při ověřování hlásičů kouře ionizačních nesmí rychlost proudění vzduchu v místě hlásiče převýšit 0,5 m/s.