MHY 523
MHY 523
Tyč zkušební
Zkušební tyč je určena ke zkoušení provozu-schopnosti tepelných hlásičů požáru řady MHG 320, zapojených v systému elektrické požární signalizace LITES Liberec s. r. o.

Zkušební tyč je určena ke zkoušení provozu-schopnosti tepelných hlásičů požáru řady MHG 320, zapojených v systému elektrické požární signalizace LITES Liberec s. r. o.

 

S touto zkušební tyčí je možno při použití vložek, které se vkládají do naváděcího koše, zkoušet také jiné hlásiče požáru:
hlásič vložka t reakce
MHG 320.029 bez vložky 40 s
MHG 320.030
MHG 320.031
bez vložky 90 s
MHG 341 bez vložky 40 s
MHG 381 6XA 889 032 30 s
MHG 304 6XA 889 033 2 min.
MHG 301 bez vložky 2 min.
MHG 321.037 bez vložky 60 s
MHG 321.038
MHG 321.039
bez vložky 80 s

 

Technické parametry
Napájení 13,5 V, 9 kusů monočlánků typu 145 (velikost R20) nebo odpovídající ekvivalent
Krytí podle ČSN EN 60 529 IP 30
Zařízení třídy ochrany dle ČSN EN 61 010-1 III
Délka tyče 1600 mm ÷ 3900 mm *
Dosah 4,5 m ÷ 5,5 m *
Hmotnost tyče s hlavicí cca 1,5 kg *

*) takto označené parametry jsou orientační a závisí na použitém typu manipulační teleskopické tyče.

 

Pracovní podmínky
Výrobek je určen pro vnitřní prostory objektů s prostředím obyčejným ve smyslu ČSN 33 0300 bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování či námrazám. Tyč musí být odolná proti působení teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku v následujících rozmezích:
Rozsah pracovních teplot hlavice a trubky s vložkami -25 °C až +70 °C
Rozsah pracovních teplot trubky s pouzdrem -25 °C až +40 °C (bez napájecích článků) popř. může být ještě omezen podle údajů výrobce napájecích článků
Relativní vlhkost vzduchu 95% max. při +40 °C
Atmosférický tlak 66 až 106 kPa