MHY 441
MHY 441
Jednotka vyhodnocovací
Jednotka vyhodnocovací MHY 441 je určena pro napájení a vyhodnocení stavu speciálního hlásiče plamene MHG 586 (se svorkovnicí)

Jednotka vyhodnocovací MHY 441 je určena pro napájení a vyhodnocení stavu speciálního hlásiče plamene MHG 586 (se svorkovnicí) v systému Požární signalizace pro práškové stříkací kabiny.

Umísťuje se na DIN lištu v rozvaděči.
Poruchové relé je rozepnuto v případě vyjmutí hlásiče ze zásuvky nebo přerušení napájení. Kontakty poplachového relé se při poplachu přepnou.

 

Technické parametry
Napájecí stejnosměrné napětí (9 až 27) V
Proudový odběr (včetně signalizace) napájení 27 V napájení 9 V
v klidu max. 30 mA max. 60 mA
při poplachu max. 60 mA max. 140 mA
Průměr připojovacích vodičů ø0,5 mm, max.ø1,5 mm
Odpor vedení max. 100 Ω
Výstupní relé:
poplach přepínací kontakt
porucha rozpínací kontakt
max. spínaný proud 1 A
max. spínané napětí 48 V
max. spínaný výkon 30 Wss /30 VAst
Signalizace:
provoz zelená LED
poplach červená LED
porucha žlutá LED
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 20
Zařízení třídy ochrany podle ČSN EN 60950 III
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) podle ČSN EN 50130-4
Rozměry (35 x 90 x 58) mm
Hmotnost 65 g

 

Pracovní podmínky
Výrobek je určen pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3.
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K3
rozsah pracovních teplot +5 °C až +40 °C
rozsah relativní vlhkosti vzduchu < 85 %
bez kondenzace
Z: zvláštní podmínky 3Z1 tepelné záření zanedbatelné
B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flóry a fauny
C: chemicky aktivní látky 3C1
S: mechanicky aktivní látky 3S1
M: mechanické podmínky 3M1