MHY 419
MHY 419
Jednotka adresovací pro přípojení konvenčních hlásičů
Jednotka adresovací MHY 419 je prvek EPS, který umožňuje zapojení neadresovatelných hlásičů

Jednotka adresovací MHY 419 je prvek EPS, který umožňuje zapojení neadresovatelných hlásičů do adresovatelného systému EPS LITES s ústřednami MHU 109 a MHU110/111, vyráběnými v LITES Liberec s. r. o.

Zapojuje se do hlásicí linky ústředny a lze nastavit adresu pomoci přípravku adresovacího MHY 535. K adresovací jednotce se připojuje jeden nebo více neadresovatelných hlásičů, které se ústředně hlásí touto nastavenou adresou. Během provozu není adresovací jednotka obsluhována. Klidový stav není signalizován. Vestavěná červená LED bliká při stavu POPLACH (POŽÁR). Jestliže jsou odpovídající hlásiče instalovány v prostředí s nebezpečím výbuchu, připojují se přes oddělovací jednotku MHY 945.

 

MHY 419 zapojení

 

  1. Adresovatelná ústředna LITES (MHU 109, MHU 110/111...)
  2. Adresovatelné hlásiče
  3. Adresovací jednotka
  4. Jednotka oddělovací MHY 945
  5. Neadresovatelné hlásiče v prostoru s nebezpečím výbuchu využívající jiskrovou bezpečnost. Odpor vedení neadresovatelné smyčky za oddělovací jednotkou může být maximálně 10 Ω, smyčka se zakončí odporem RZ (hodnota viz podklady k jednotce oddělovací MHY 945)
  6. Ostatní neadresovatelné hlásiče. Neadresovatelná smyčka se zakončí zakončovacím RC-členem 6XF 493 129, R = 270 Ω, C = 10 μF

 

Technické parametry
Napájecí napětí (18 až 21) Vimp
Jmenovité napájecí napětí 20 Vimp
Optická signalizace červená LED
Možnost připojení paralelní signalizace MHS 409, MHS 408, MHS 407
Počet připojitelných neadresovatelných hlásičů max. 10
Celkový klidový odběr připojitelných hlásičů max. 1 mA
Počet opakovaných nulování 0 ÷ 3
Odpor vedení plně zatížené linky
ústředna - adresovací jednotka max. 50 Ω
smyčka neadresovatelných hlásičů max. 50 Ω
Nastavení adresy (přípravkem MHY 535) 1 – 128
Odpor vedení paralelní signalizace max. 100 Ω
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 40
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Průřez připojovacích vodičů (0,2 až 1,5) mm²
Rozměry (81 × 81 × 24) mm
Hmotnost cca 85 g

 

Adresovací jednotka MHY 419 je určena k připojení k zařízení bezpečnému ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Jednotka adresovací je určena pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3.
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5
rozsah pracovních teplot (-25 až +70) °C
rozsah relativní vlhkosti vzduchu max. 95 % při +40 °C
rozsah atmosférického tlaku (86 až 106) kPa
bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Z: zvláštní podmínky 3Z1 tepelné záření zanedbatelné
B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flóry a fauny
C: chemicky aktivní látky 3C1
S: mechanicky aktivní látky 3S1
M: mechanické podmínky 3M1
Doba trvání významné teploty
(45 až 70)°C
2 měsíce/rok
Doba trvání významné vlhkosti
(85% až 95%/≤ 40°C)
100 hodin/rok