MHY 408
MHY 408
Jednotka galvanického oddělení pro tisk
Jednotka oddělovací MHY 408 je prvek adresovatelného systému elektrické požární signalizace, který slouží ke galvanickému oddělení ústředny MHU 109 od tiskárny.

Jednotka oddělovací MHY 408 je prvek adresovatelného systému elektrické požární signalizace, který slouží ke galvanickému oddělení ústředny MHU 109 od tiskárny.

Jednotka oddělovací MHY 408 se zapojuje do linky RS 232, kterou se připojuje tiskárna, pokud jsou její obvody galvanicky spojeny se zemí. Tiskárna musí být opatřena sériovým rozhraním RS 232.
Součástí jednotky oddělovací je konektor pro připojení tiskárny.
Jednotka oddělovací MHY 408 se připojuje k ústředně třížilovým vedením.

 

Technické parametry
Napájecí napětí 12 V ± 10%
Maximální odběr proudu 7,5 mA
Výstupní napětí vyhovuje specifikaci RS 232
Izolační odpor min. 5 MW
Délka vedení od ústředny max. 100 m
Odpor jednoho vodiče vedení max. 10 Ω
Průřez připojitelných vodičů (0,2 ÷ 0,5) mm²
Délka kabelu s vidlicí CANON 1,7 m
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 30
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Rozměry (134 × 43 × 26) mm
Hmotnost 0,135 kg

 

Výrobek je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Jednotka oddělovací MHY 408 je určena pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -5 °C až +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 80% při +40 °C
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa