MHU 115
MHU 115
Analogová adresovatelná ústředna, 256 adres
Analogová adresovatelná ústředna elektrické požární signalizace s modulovou strukturou s kapacitou až 256 prvků.

 Analogová adresovatelná ústředna elektrické požární signalizace s modulovou strukturou s kapacitou až 256 prvků. Ústřednu je možno doplnit o modul komunikace SL-RS 485 umožňující připojení tabla obsluhy, jednotek výstupů, vstupně/výstupních jednotek, OPPO. Pro síťování až 16 ústředen a tabel obsluhy po izolovaném vedení je možno doplnit ústřednu o modul komunikace RS 485/422.

 
Popis ústředny
Modulová struktura
Grafický displej s podsvícením přehledně zobrazující stavy systému
Strukturované menu pro snadné ovládání pomocí 6 multifunkčních tlačítek
Strukturovaná paměť na více než 1000 událostí systému
Možnost připojení tiskárny
Připojení PC přes USB nebo sériový port 
Konfigurace a diagnostika systému z PC 
Aktualizace firmware ústředny pomocí PC 
Kompatibilita se stávajícími hlásiči a prvky systémů LITES 

 

Modulová struktura poskytuje:
2 pozice pro linkové či smyčkové moduly s možností připojení až 256 prvků
1 pozici pro modul komunikace po jednoduché nebo kruhové lince SL-RS 485 umožňující připojit až 16 zařízení
1 pozici pro modul komunikace po izolované jednoduché nebo kruhové lince RS 485/422 umožňující vzájemné propojení až 16 ústředen a tabel obsluhy
3 programovatelné vstupy
6 programovatelných výstupů

 

Linkový modul
 • modul jedné kruhové linky s kapacitou 128 adres pro připojení interaktivních hlásičů a adresovatelných prvků
 • kruhovou linku je možno rozdělit na dvě jednoduché linky
 • ústřednu je možno osadit dvěma linkovými moduly

 

 
Smyčkový modul
    
 • modul pro připojení konvenčních hlásičů 
 • čtyři konvenční smyčky   
 • připojení až 25 hlásičů na smyčku  
 • ústřednu je možno osadit dvěma smyčkovými moduly  

 

 

Komunikační modul SL-RS 485
Umožňuje připojení těchto prvků na kruhové nebo jednoduché vedení:

 • tablo obsluhy MHS 815
 • jednotky výstupů MHY 918
 • vstupně/výstupní prvkek MHY 925
 • OPPO - MHY 919
 • ZDP

 

Komunikační modul RS 485/422
 • Slouží k síťování ústředen MHU 115 a tabel obsluhy MHS 815 na kruhovém nebo jednoduchém izolovaném vedení komunikační linky RS 485/422.

 

Technické parametry
Napájení 230V+10%-15% / 50 Hz ± 5%
Příkon max. 75 VA
Náhradní akumulátorový zdroj 
uvnitř ústředny 2 × 12 V / 12Ah
vně ústředny 2 × 12 V / 38 Ah
Počet linkových/smyčkových modulů 1 nebo 2
Linkový modul 
Zapojení a vedení linek kruhové (rozdělitelné na jednoduché), dvoudrátové, větvitelné
Počty adres ústředna/linka 256/128
Typy připojitelných prvků adresovatelné a analogové hlásiče a prvky systému LITES
Smyčkový modul 
Zapojení smyček vyvážená smyčka
Počty smyček ústředna/modul 8/4
Počty smyček ústředna/modul max. 25
Typy připojitelných prvků konvenční hlásiče systému LITES
Odpor vedení linky/smyčky max. 100 Ω
Vstupy optoizolované 3 × 9 ÷30 V
Výstupy hlídané otevřený kolektor 6 × max. 30 V, 0,15 A
Komunikační kanály 
SL-RS 485 linka pro připojení prvků s danou komunikací
RS 485/422 izolovaná linka pro síťování ústředen
RS 232 pro připojení sériové tiskárny nebo konfiguračního PC
USB pro připojení konfiguračního PC
Výstupní napětí 24V
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 30
Zařízení třídy ochrany dle ČSN EN 60950 I
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Rozměry (332 × 420 × 108) mm
Hmotnost (bez náhradního zdroje) cca 6 kg

 

Konfigurační a diagnostický program

Systém umožňuje velmi široké možnosti programování, které se definují v konfiguračním programu na PC, a pomocí USB nebo sériového rozhraní se nahrávají do ústředny. Konfigurační program slouží k přiřazení uživatelských textů jednotlivým adresám systému, parametrizaci interaktivních hlásičů, vytváření jednotlivých skupin hlásičů a definování jejich vlastností. Dále slouží k definování vlastností a vzájemných vazeb v systému, jako jsou například podmínky pro aktivaci jednotlivých výstupů, aktivaci uživatelských dvoubarevných LED, způsob signalizace při aktivaci vstupů a podobně. Slouží také diagnostice systému a aktualizaci firmware ústředen.

 

Pracovní podmínky
Zařízení je určeno pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C (max. 100 hodin/rok), v ostatních dnech příležitostně 85%
Atmosférický tlak (86 ÷ 106) kPa
Montážní poloha svislá na stěny bez otřesů