MHU 113
MHU 113
Ústředna konvenční
Neadresovatelná ústředna MHU 113 je zařízení elektrické požární signalizace. Slouží k příjmu a vyhodnocení signálů od neadresovatelných hlásičů požáru.

Svým charakterem a funkcí je určena k nasazení v menších a středních objektech.

K ústředně lze připojit až 8 požárních smyček, přičemž každou z nich lze osadit až pětadvaceti neadresovatelnými hlásiči požáru LITES.

Ústřednu lze ovládat pomocí tlačítkové klávesnice ve čtyřech stupních přístupu podle ČSN EN 54-2. Z klávesnice lze zadávat základní vlastnosti smyček (režim - úsekový a všeobecný poplach nebo technologická událost, opakované nulování) i ústředny (režim DEN/NOC) a zapínat, vypínat či uvádět do testu komponenty systému. Další vlastnosti (uživatelský text, zařazení smyček do skupin, přiřazení výstupů...) se provádí pomocí konfiguračního programu z počítače. Signalizace požáru a dalších významných stavů ústředny a smyček je akustická i optická (alfanumerický displej 2×16 znaků a barevné LED).
V případě nutnosti přenosu informací na další místo lze využít signalizační tablo MHS 513 nebo nadstavbu, které se připojují na linku RS 485 pomocí přídavné desky 6XK 199 660 (není součástí základní dodávky ústředny). Pomocí této desky lze k ústředně připojit i reléové skříně MHY 907 a MHY 908, případně vyhodnocovat dva optoizolované vstupy. Ústřednu lze dále doplnit deskou 6XK 199 661, která slouží k připojení obslužného pole požární ochrany MHY 912 a k ovládání ZDP a klíčového trezoru.

Pro použití v EPS podléhá ústředna posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Vyhovuje normám ČSN EN 54-2 a ČSN EN 54-4.

 

Technické parametry
Napájení Svým charakterem a funkcí je určena k nasazení v menších a středních objektech.
Příkon max. 40 VA
Náhradní akumulátorový zdroj 12V/7 Ah
Výstupní napětí pro jiné použití 12 Vss
Výstupní proud pro jiné použití max. 1 A
Výstupní proud celkový max. 1,3 A
Průřez připojitelných vodičů (0,2 ÷ 1,5)mm²
Počet požárních smyček 8
Počet hlásičů připojitelných na smyčku max. 25
Zařízení třídy ochrany podle ČSN EN 60950 I
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) podle ČSN EN 50130-4
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 30
Rozměry (š × v × h) (270 × 340 × 75)mm
Hmotnost (bez náhradního zdroje)  cca 5,5 kg

 

Pracovní podmínky
Zařízení je určeno pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -5 °C až +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 75% 10 dní v roce 95 % při 40 °C, v ostatních dnech příležitostně 85  %
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa
Montážní poloha svislá na stěny bez otřesů