MHU 111
MHU 110/111
ústředna analogová 256/512 adres
Analogová adresovatelná ústředna MHU 110 (MHU 111) je zařízení elektrické požární signalizace určené k vyhodnocování požární situace ve střeženém objektu.

Analogový adresovatelný systém EPS, jehož nosnou částí jsou ústředny MHU 110 a MHU 111, je svojí kapacitou 256 (512) hlásičů určen především pro požární zabezpečení středních a větších objektů. Hlásiče se k ústřednám připojují do kruhových nebo jednoduchých linek na dvoudrátové, libovolně větvitelné vedení paralelně.
Analogová adresovatelná ústředna MHU 110 (MHU 111) je zařízení elektrické požární signalizace určené k vyhodnocování požární situace ve střeženém objektu. K řízení vnitřních i vnějších funkcí využívá ústředna mikroprocesory Motorola, jeden je hlavní systémový, druhý je určen pro řízení linky s hlásiči.

Obsluha ústředny se provádí pomocí tlačítek ve čtyřech stupních přístupu (dle EN 54-2), znemožňující zásah nepovolaných osob do systému. Optické signalizační prvky jsou tvořeny diodami LED a alfanumerickým displejem 4 × 40 znaků. Akustická signalizace je interní. Ústředna obsahuje čtyři, respektive osm obvodů hlásicích linek pro celkový počet 256 (512) adres. Obvody hlásicích linek se zapojují jako 2 (4) kruhové linky, každou lze rozdělit na dvě linky jednoduché.
Do hlásicích linek lze zapojit současně interaktivní hlásiče systému s ústřednami MHU 110/111 i hlásiče a prvky adresovatelného systému MHU 109. Neadresovatelné hlásiče lze připojit pomocí adresovatelné jednotky MHY 409. Hlásiče systému s ústřednami MHU 110/111 mají vestavěné izolátory, podle požadavku projektu lze použít do hlásicí linky i izolátor MHY 302. Adresa (číslo) interaktivních hlásičů se nastavuje přípravkem MHY 535, adresa hlásičů a prvků ze systému MHU 109 se nastavuje pomocí přepínačů nebo JUMPERů na daném zařízení.

Vedle prvků na hlásicích linkách jsou dalšími vstupy nebo výstupy ústředny kruhový kanál RS 485, izolovaný kanál RS 232 pro tiskárnu a pro připojení konfiguračního počítače, neizolovaný kanál RS 232 pro připojení modemu a konfiguračního počítače, optoizolované vstupy, otevřené kolektory, potenciálové a bezpotenciálové relé, speciální tlačítka, případně i některé systémové události. Mezi vstupy a výstupy lze programově vytvořit logické vazby s časovým rozvrhem v závislosti na vstupní události z jednotlivých vstupů. Konkrétní konfigurace systému se provádí pomocí speciálního programu z počítače PC.

Do ústředny lze pro rozšíření funkce doplnit desku se vstupně - výstupními prvky pro komunikaci s obslužným polem požární ochrany MHY 912.
Pro použití v EPS podléhá ústředna posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Vyhovuje normám ČSN 34 2710, ČSN 73 0875, ČSN EN 54-2, ČSN EN 54-4 a prEN 54-13.

Technické parametry
  MHU 110 MHU 111
Napájení 230+10%-15% V / 50 Hz ± 5%
Příkon klidový stav max. 35 VA 75 VA
Příkon poplachový stav max. 75 VA 240 VA
Náhradní akumulátorový zdroj    
uvnitř ústředny 12 V / 17 Ah 2× 12 V / 28 Ah
vně ústředny 12 V / 28 Ah 2× 12 V / 65 Ah
Připojení hlásičů    
Počet linkových obvodů 4 8
Zapojení linek 2 kruhové, rozdělitelné na jednoduché 4kruhové, rozdělitelné na jednoduché
Vedení linek dvoudrátové, větvitelné, nestíněné
Počty adres ústředna 256 512
Počty adres linka kruhová 128 128
Typy připojitelných hlásičů    
adresovatelné interaktivní MHG 161, MHG 261, MHG 361, MHG 362, MHG 861, MHG 283, MHG 383, MHG 661
adresovatelné MHG 141, MHG 241, MHG 243, MHG 341, MHG 142, MHG 242, MHA 141, MHA 143
neadresovatelné přes jednotku adresovací MHY 409
Typy připojitelných prvků MHY 909, MHY 910, MHG 941, MHY 920, MHY 921
Odpor vedení linky max. 100 W
Vstupy a výstupy    
Vstupy optoizolované  6 × 5 ÷30 V 
Výstupy hlídané    
relé potenciálové 2 × 12+1.2-1.5 V, 0.5 A 2 × 24+2,4-3,0 V, 0.5 A
otevřený kolektor 6 × max. 30 V, 0.15 A  
Výstupy nehlídané    
relé bezpotenciálové 2 × relé - přepínací kontakt
max. 42 V / 1A, 15W, 30 VA
 
Komunikační kanály    
linka RS 485 kruhová max. 1 km  
připojitelná zařízení počítač nadstavby, tablo obsluhy MHS 811, reléové skříně MHY 907 a MHY 908  
linka RS 232 izolovaná    
připojitelná zařízení tiskárna, konfigurační PC  
linka RS 232 neizolovaná    
připojitelná zařízení konfigurační PC, modem  
Napájení vnějších zařízení (přídavné ss vedení)    
Napětí +12+1,2-1,5 V +24+2,4-3,0 V
Vnější proud v klidu    
provoz ze sítě max. 600 mA max. 1.5 A
provoz z AKU (24 hod.) 17 Ah max. 300 mA
28 Ah max. 600 mA
28 Ah max. 500  mA
65 Ah max. 1,5 A
Vnější proud při poplachu max. 2,5 A max. 5 A
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 30  
Zařízení třídy ochrany dle ČSN EN 60950 I  
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B  
Rozměry (320 × 420 × 88) mm (430 × 450 × 135) mm
Hmotnost (bez náhradního zdroje) 8 kg 14 kg

 

Pracovní podmínky
Zařízení je určeno pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -5 °C až +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu ø 75%, 10 dní v roce 95%
v ostatních dnech příležitostně 85%
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa
Montážní poloha svislá na stěny bez otřesů