MHU 109
MHU 109
Ústředna
Adresovatelný systém EPS LITES, jehož nosným prvkem je ústředna MHU 109, je svojí kapacitou 256 hlásičů určen především pro malé a střední objekty.

Adresovatelný systém EPS LITES, jehož nosným prvkem je ústředna MHU 109, je svojí kapacitou 256 hlásičů určen především pro malé a střední objekty. Hlásiče se mohou zapojit do jednoduchých nebo kruhových linek. Hlásiče se připojují na dvoudrátové vedení linek paralelně, linky lze libovolně větvit. Adresa se nastavuje přepínačem nebo JUMPERy v rozsahu 1 až 127 na každém hlásiči. Na hlásicí linku ústředny MHU 109 lze rovněž zařadit interaktivní hlásiče z analogového systému s ústřednami MHU 110/111. Jejich adresace a nastavení parametrů se provádí pomocí přípravku MHY 535.

Ústředna se obsluhuje pomocí tlačítek membránové klávesnice ve čtyřech stupních přístupu podle EN 54-2, zabezpečující nemožnost zásahu nepovolané osoby do systému ústředny. Optické signalizační prvky jsou tvořeny diodami LED a alfanumerickým displejem 2 × 40 znaků. Akustická signalizace je interní.
Elektronické obvody ústředny MHU 109 jsou řízeny 2 mikroprocesory Motorola, jeden je hlavní systémový, druhý je určen pro řízení linek s adresovatelnými hlásiči. Elektronické obvody ústředny i hlásičů jsou tvořeny prvky pro povrchovou montáž - SMD.
Ústředna obsahuje výstupy reléové, sériové kanály RS 232 a RS 485 pro připojení prvků a zařízení vyjmenovaných níže. Akce prvků a zařízení připojených na RS 485 je možno vázat na konkrétní hlásič (skupinu hlásičů) nebo typ poplachu. Do systému lze připojit akční členy MHY 909 (piezo) a MHY 910 (relé), jejichž aktivace je vázána na vyhlášení poplachu ve skupině, do které jsou zařazeny. Přes jednotku adresovací lze do systému připojit i neadresovatelné hlásiče.
Programově je možno zajistit:

  • jedno a dvoustupňové vyhlašování poplachu (režim DEN / NOC), vyhlašování ve zvláštních režimech (DEN - vypnuto, NOC - vypnuto),
  • zařazování hlásičů do skupiny, aby k vyhlášení poplachu, příp. k aktivaci výstupů, došlo až po aktivaci minimálně zadaného počtu hlásičů,
  • hlásičům nebo skupinám přiřadit výstupy na hlásicí lince (akční členy) nebo na lince RS 485 (reléové skříně - včetně zpoždění výstupu)
  • přiřazení uživatelského textu (umístění) každému hlásiči
  • vypnutí, resp. zapnutí každého hlásiče i zařízení.

Konkrétní konfigurace systému se provádí pomocí speciálního programu z počítače PC po lince RS 232. Pro použití v EPS podléhá ústředna posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Vyhovuje normám ČSN 34 2710, ČSN 73 0875, ČSN EN 54-2 a ČSN EN 54-4.

 

Technické parametry
Napájení 230 V+10%-15% / 50 Hz
Příkon klidový stav max. 18 VA
Příkon poplachový stav max. 40 VA
Náhradní akumulátorový zdroj
uvnitř ústředny pro 24 h 12 V / 7 Ah
vně ústředny pro 72 h 12 V / 24 Ah
Připojení hlásičů
počet linkových obvodů 4
Zapojení linek 4 jednoduché
1 kruhová a 2 jednoduché
2 kruhové
Vedení linek dvoudrátové, větvitelné, nestíněné
Odpor vedení linky max. 100 Ω
Průřez připojitelných vodičů 0,2 ÷ 1,5 mm²
Počty adres ústředna 256
linka jednoduchá 64 (32 podle EN 54-2)
linka kruhová 127
Typy připojitelných hlásičů
adresovatelné MHG 141, MHG 142, MHG 341, MHG 241, MHG 243, MHG 242, MHG 661, MHA 141, MHA 143
adresovatelné interaktivní MHG 161, MHG 261, MHG 361, MHG 283, MHG 383, MHG 861
neadresovatelné přes jednotku adresovací MHY 409
Typy připojitelných adresovatelných prvků MHY 909, MHY 910, MHG 941, MHY 921, MHY 920
Výstupy
Reléové potenciálové hlídané poplach - 12 V, max. 250 mA
siréna - 12 V, max. 250 mA
porucha - 12 V, max. 250 mA
Reléové bezpotenciálové nehlídané přepínací kontakt, 42 V, 1 A
Napájení vnějších zařízení 12 V
Klidový stav max. 100 mA
Poplachový stav max. 500 mA
Sériová rozhraní 2 × RS 232 tiskárna, konfigurační počítač
1 × RS 485 počítač nadstavby, panel signalizační MHS 810, tablo obsluhy MHS 809, skříň reléová MHY 907, MHY 908
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 30
Bezpečnostní třída podle ČSN 34 1010 I
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Rozměry (275 × 385 × 75) mm
Hmotnost cca 9,5 kg

 

Pracovní podmínky
Ústředna MHU 109 je určena pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -5 °C až +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 80% při 40 °C
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa